• Blogs
 • BGTweb
 • Meer en meer aandacht voor BGT gebruik: een update en nieuwe brochure

Meer en meer aandacht voor BGT gebruik: een update en nieuwe brochure

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 754 dagen geleden

  Nu de Landelijke Voorziening BGT steeds verder wordt gevuld neemt ook de belangstelling voor het gebruik van de BGT toe. De BGT gaat immers pas echt iets betekenen als de data ook gebruikt wordt.

  In verschillende vormen is hier de laatste weken aandacht voor geweest. Er werden voor het gebruikersoverleg en voor gemeenten workshops georganiseerd over BGT gebruik, het ministerie van IenM ontwikkelde een nieuwe brochure over BGT gebruik, het Gemeentelijk Geoberaad stelde een Geo-koffer samen om gemeenten te helpen bij de implementatie van BGT gebruik en ook op het Geo Gebruikers Festival is er veel aandacht voor de BGT.

  Workshop BGT gebruik in gebruikersoverleg

  Als eerst werd er in het Gebruikersoverleg BGT een workshop gehouden over de baten van de BGT. Waar verwacht men de BGT te gaan gebruiken en wat levert dat op? Natuurlijk kwamen hier de geijkte voorbeelden voor groen- en wegbeheer aan bod, maar er zijn nog talloze andere mogelijkheden.

  Workshop BGT gebruik voor gemeenten en de Geo-koffer van het GGB

  Dat bleek ook tijdens een workshop waar een aantal gemeenten samen kwamen om te zien wat het gebruik van de BGT specifiek voor hen zou kunnen betekenen. Tijdens deze workshop is ook de zogenaamde geo-koffer besproken. De geo-koffer is een initiatief van het Gemeentelijk Geo-Beraad. De ‘koffer’  biedt praktische handvaten waarmee men anderen kan motiveren en inspireren gebruik te maken van de geo-informatie die voorhanden is. De BGT is hier uiteraard onderdeel van. De eerste versie van de geo-koffer komt op 1 oktober uit.

  brochure BGT gebruik printscreenNieuwe brochure BGT gebruik ‘De BGT: Baten, Gebruiken en Toepassen’

  Mede naar aanleiding van bovenstaande workshops werd er een nieuwe brochure ontwikkeld over het gebruik van de BGT ‘de BGT: Baten, Gebruiken, Toepassen’. Eén van de reviewers van deze brochure stelde: ‘Het is een mooie eerste versie. Schroom niet in de toekomst een tweede versie uit te brengen. Als we de vinger aan de pols houden, zullen we verbaasd zijn welk creatief gebruik er nog zal volgen. Met deze gedachte in het achterhoofd nodigen wij u allen uit om uw toepassingen van de BGT aan ons te melden, zodat wellicht ook anderen op ideeën worden gebracht. Input kunt u mailen naar postbus.bgt@minienm.nl.

  Geo Gebruikers Festival

  Vandaag, op 30 september, vindt het Geo Gebruikers Festival plaats. Dit initiatief van PDOK, Inspire, BGT en BAG brengt een gevarieerd programma over het gebruik van geo-informatie. Nog voordat het programma bekend was, was het maximum aantal bezoekers al aangemeld. De belangstelling is dus overweldigend en het belooft een inspirerende dag te worden. Een verslag van de dag treft u in een volgende nieuwsbrief en binnenkort op www.bgtweb.nl.