• Blogs
 • BGTweb
 • Blog 'Een kijkje in de keuken in China', door Programmamanager Ruud van Rossem

Blog 'Een kijkje in de keuken in China', door Programmamanager Ruud van Rossem

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 805 dagen geleden

  Vorige week bracht Ruud van Rossem, programmamanager BGT, een bezoek aan Beijing. Dit in het kader van kennisuitwisseling tussen het Ministerie van IenM in Nederland en het Chinese Ministry of Land and Resources. In onderstaande blog deelt hij kort zijn ervaringen, en vertelt hij over georegistraties in China.

  'Land Use' in kaart, net als bij de BRT en BGT

  In China lopen op dit moment twee grote projecten die gericht zijn op het in kaart brengen van Land Use. Het gaat hierbij zowel om het feitelijk gebruik van de grond, akkerland, weidegrond, bos, bebouwing, als om de rechten op grond en gebouwen. Het feitelijk landgebruik is al redelijk in beeld en wordt inmiddels jaarlijks aan de hand van satellietbeelden en luchtfoto's geactualiseerd. Wat opviel is dat deze registratie qua inhoud veel overeenkomsten vertoont met wat we in Nederland in de Basisregistraties Topografie en Grootschalige Topografie vastleggen.

  'Land Registration' in opbouw: de komst van de Chinese 'kadastrale registratie'

  Het tweede project, de registratie van rechten op grond, staat in China echter nog in de kinderschoenen. Dit lijkt erg op wat in Nederland in de Basisregistratie Kadaster gebeurt. Wet- en regelgeving is grotendeels af, de landelijke ICT-voorzieningen zijn in ontwikkeling en in een aantal proefgemeenten is de feitelijke registratie gestart. Voor stedelijk gebied kunnen mensen hun rechten op bijvoorbeeld hun appartement laten registreren en ze krijgen dan een eigendomsbewijs. In het landelijk gebied bestaat veel collectief gebruik, waarbij de grond rond een dorp in gemeenschappelijk gebruik is van de gemeenschap, die daarbinnen dan weer stukken grond aan huishoudens toewijst. Ook deze rechten gaan geregistreerd worden.

  Grote interesse in de transitieaanpak van de BGT

  Voor haar Land Registration project heeft China een decentrale aanpak gekozen, waarbij iedere gemeente een stuk van de registratie doet, dat dan vervolgens via een landelijk systeem wordt ontsloten. Om die reden was men erg geïnteresseerd hoe we in Nederland de transitie naar de BGT, met alle bronhouders die daarbij zijn betrokken, hebben aangepakt. Ik heb dan ook kort onze aanpak en bijbehorende lessen en successen gedeeld. Om nog meer ervaringen uit te wisselen zal binnenkort ook een Chinese delegatie Nederland bezoeken.

  Tot slot: een kijkje in de échte keuken van China

  Naast het kijkje in de geo-keuken bood de reis ook genoeg kijkjes in de 'echte' keuken van China en de gastheren stelden er een eer in de delegatie goed te ontvangen met gerechten uit alle hoeken van China.

  Al met al was mijn bezoek aan China een buitengewoon boeiende ervaring. Het is zeer interessant om te zien dat men in China, maar ook in andere landen, met dezelfde vraagstukken bezig is als wij, en om daarom de wederzijds opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen.

  Ruud in China.jpg