Bouw terugmeldsysteem BGT gestart!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 721 dagen geleden

  De bouw van het BGT terugmeldsysteem is van start gegaan! Het systeem is nu in ontwikkeling bij het Kadaster. Het afgelopen jaar zijn de wensen voor het terugmeldsysteem op verschillende momenten geïnventariseerd bij bronhouders en (toekomstige) BGT gebruikers. Hieruit kwam naar voren dat gebruikers het liefst een simpel en laagdrempelig terugmeldsysteem willen, waarbij direct gemeld kan worden op de kaart. Aan deze wens wordt nu gehoor gegeven!

  Het terugmeldsysteem zal bestaan uit een kaartviewer waarop melders een punt kunnen prikken. Na het prikken van dit punt kan er een veld ingevuld worden waarin terugmelders hun bevinding omschrijven en versturen. Door alle terugmeldingen zichtbaar te maken, is het voor iedereen duidelijk wat er al gemeld is en wat de behandelingsstatus hiervan is. Het doel van het systeem is dat iedereen straks kan helpen om de kaart te verbeteren, ongeacht hun GIS kennis.

  In juni is al een pilot gedaan met een soortgelijk systeem en de reacties waren erg positief. Het blijkt dat veel gebruikers de terugmeldvoorzieningen van veel andere basisregistraties als te veeleisend of ondoorzichtig ervaren. Door de terugmeldingen ook inzichtelijk te maken via PDOK, worden de terugmeldingen bovendien inzichtelijk voor alle BGT gebruikers. Het is de bedoeling om ook de mutatiemeldingen vanuit mutatiemeldingensysteem (MMS) van SVB-BGT ook in het terugmeldsysteem te visualiseren, zodat gebruikers geen meldingen doet van wijzigingen waarvan een bronhouder al op de hoogte is. Andersom worden terugmeldingen via het MMS naar de betreffende bronhouder gestuurd, zodat deze de melding makkelijk kan beoordelen.

  Het terugmeldsysteem wordt met een ‘Agile’-methode ontwikkeld. De focus van de ontwikkeling ligt hierbij eerst op de kernfunctionaliteiten. De eerste release voor het terugmeldsysteem staat in januari gepland. Vanaf dan kan iedereen een laagdrempelige terugmelding doen met het eerste basissysteem. Met dit systeem kunnen de aanvullende gebruikswensen verder uitgekristalliseerd worden.


  Vragen of ideeën over BGT terugmelden?

  Uiteraard staan we bij de ontwikkeling continu open voor feedback en wensen van gebruikers. Heeft u een wens die niet over het hoofd gezien mag worden of wilt u een demo meemaken van het systeem? Schroom dan niet om een mail te sturen naar jaapwillem.sjoukema@minienm.nl. Op de 2e dag van Geobuzz (25 november) zal er ook een presentatie gegeven worden over het terugmeldsysteem.

  De uitkomsten van de pilot en brainstormsessie kunt u hier vinden.