Brief over transitievoortgang

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 741 dagen geleden

  Stand mijlpalen BGT 2 november.PNGDeze week ontvangen alle 433 bronhouders een brief over de voortgang van de BGT. Op 1 januari 2016 treedt de Wet BGT in werking. Vanaf dat moment moeten de bronhouders hun deel van de BGT gereed hebben. Ligt uw organisatie op koers om te voldoen aan deze wettelijke plicht? En wat gebeurt er als dit niet het geval is?

  Om bronhouders te helpen bij het tijdig realiseren van de BGT is door het Ministerie van IenM een mijlpalenplanning opgesteld. Hierin is in beeld gebracht wanneer welke stappen afgerond moeten zijn om op 1 januari 2016 de BGT af te hebben. Op 1 oktober jl. hadden bronhouders volgens deze mijlpalenplanning hun laatste deelgebied moeten aanleveren voor controle door het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB-BGT). Bij de meest recente voortgangspeiling (2 november) hadden 79 bronhouders (27%) deze mijlpaal gehaald. Inmiddels zijn 19 bronhouders (4%) volledig klaar met de transitie naar de BGT.

  Een groot aantal bronhouders kan nog steeds op tijd de finish bereiken. Op basis van de laatste peilingen  wordt echter verwacht dat een aantal bronhouders de transitie niet op 1 januari voltooid zal hebben. De Wet BGT treedt wel op de geplande datum in werking. Het Ministerie van IenM zal er dan ook op toezien dat de transitie zo spoedig mogelijk in 2016 wordt afgerond.

  De voortgang van het afgelopen jaar bekijkend, valt op dat de bronhouders zichtbaar in beweging zijn gekomen. Overal in het land worden de handen uit de mouwen gestoken en wordt in goede samenwerking de BGT gerealiseerd. Dit geeft veel vertrouwen voor de komende maanden. Als we deze lijn doorzetten is de BGT binnen afzienbare tijd afgerond.