Afstemming van panden tussen BAG en BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 727 dagen geleden

  Zowel in de BAG als in de BGT komen panden voor als inhoud. In de BGT wordt dezelfde definitie voor panden gehanteerd als in de BAG en ook het BAG-ID (objectnummer) wordt in de BGT gehanteerd. Er is kan wel verschil zijn tussen de pandcontour in beide registraties. In de BGT gaat het om de contour op maaiveld en in de BAG om het bovenaanzicht (incl. eventuele ondergrondse delen.

  Tijdens de transitie naar de BGT blijkt dat er verschillen zijn in de manier waarop bronhouders omgaan met de afstemming tussen de pandenpopulatie in de BAG en de BGT. Bijgaande notitie geeft aan hoe dit op basis van de huidige spelregels zo goed mogelijk kan worden gedaan. Ook wordt aangegeven hoe tijdelijk kan worden omgegaan met verschillen in de populatie.

  Op dit moment is dit de wijze waarop beide populaties zo goed mogelijk kunnen inhoudelijk worden afgestemd binnen de huidige kaders. In het traject van de doorontwikkeling van BAG en BGT wordt nu gezamenlijk verkend of deze afstemming in de toekomst verder kan worden vereenvoudigd.