• Blogs
 • BGTweb
 • Minuscule gaatjes: samen krijgen we ze klein!

Minuscule gaatjes: samen krijgen we ze klein!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 747 dagen geleden

  Minuscule gaatjes zijn gaatjes tussen de BGT objecten die inhoudelijk geen betekenis hebben en vaak ook lastig zijn op te sporen en te herstellen. Weliswaar treden ze relatief weinig op in de BGT, maar het voorkomen ervan scheelt later veel reparatiewerk en problemen in het gebruik. Het is in de BGT immers de bedoeling te komen tot een naadloos aaneengesloten en landsdekkende kaart na afloop van de transitie. Minuscule gaatjes horen dan niet meer voor te komen.

  Minuscule gaatjes BGT

  Oorzaken en omgang met gaten tijdens de transitie

  Tijdens de transitie bestaan gaten, bronhouders leveren immers gefaseerd aan. Het SVB-BGT zal – als de transitie in een gebied is afgerond – een opvullevering uitvoeren die resterende gaten omzet in een ongeclassificeerd object. Daarmee raakt de BGT volledig gevuld. Het ongeclassificeerde object wordt aan een bronhouder toegewezen om tot juiste BGT te worden verwerkt. Minuscule gaten kunnen echter zodanig klein zijn, dat ze in praktijk moeilijk verwerkbaar zijn. In technische zin is er dan sprake van niet-gedeelde punten op een objectgrens. Dit plaatje laat sterk vergroot voorbeeld van een dergelijke situatie zien.

  Wat doen de ketenpartijen en leveranciers hiermee?

  De centrale ketenpartijen SVB-BGT, Kadaster en IenM en de betrokken softwareleveranciers en GeoBusiness Nederland hebben afspraken gemaakt om het optreden van minuscule gaatjes zoveel mogelijk te voorkomen. Op korte termijn zorgen zij er voor dat geen nieuwe gevallen in de BGT optreden en ze borgen dat na afloop van de transitie de BGT naadloos aaneengesloten wordt en blijft.

  Uit inventarisatie is gebleken dat de meeste BGT softwareleveranciers al controlefuncties op niet-gedeelde punten op een objectgrens of minuscule gaatjes hebben ingebouwd in hun software. Tegelijkertijd bleek ook dat deze functies niet altijd (correct) worden gebruikt.

  De systemen in de keten (BRAVO en Controleservice/Landelijke Voorziening) bevatten nu al fijnmazige controle op het bestaan van minuscule overlapjes. Op korte termijn wordt de controle in BRAVO verder uitgebreid, zodanig dat deze ook minuscule gaten in initiële leveringen en assemblage nagenoeg volledig kan detecteren en oplossen. Verder zal de Controleservice worden uitgebreid met een controle op gedeelde tussenpunten bij mutaties, dit om te voorkomen dat bij mutaties onbedoeld gaten of gaatjes kunnen worden getrokken. Deze controle zal in de loop van 2016 worden ingevoerd, als de transitie is afgerond. De voorbereidingen hiervoor starten op korte termijn.

  In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreider artikel over de rol en al aanwezige en geplande functies van de Controlservice.

  Wat kunt u als bronhouder nu zelf doen?

  Belangrijk is dat u als bronhouder zelf het nodige kan doen, wat nu of later herstelwerk bespaart:

  • Gebruik ten eerste de gatencontroles bij bewerking en/of export van initiële leveringen in uw BGT-pakket: gebruik deze altijd vóór aanlevering aan het SVB-BGT. Uw softwareleverancier kan u vertellen hoe dit werkt in het pakket.
  • Verder kan het SVB-BGT u bij controle van initiële leveringen voorzien van een lijstje met objecten en coördinaten van deze foutsituaties. Door kleine aanpassing van een objectgeometrie kunt u of uw ontzorgende partij dan de fout normaliter herstellen.

  Een aaneengesloten BGT maken we samen: ook minuscule gaatjes krijgen we zo klein.