• Blogs
 • BGTweb
 • Ministeriële regeling BGT getekend en gepubliceerd

Ministeriële regeling BGT getekend en gepubliceerd

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 735 dagen geleden

  Op 7 december jongstleden heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de ministeriële regeling omtrent de BGT getekend. Op dinsdag 8 december is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. 

  De gegevenscatalogus en berichtenstandaard zijn vastgesteld bij ministeriële regeling (Staatscourant Nr. 44665, van 8 december 2015). Hiermee krijgen deze documenten de formele status van algemeen verbindend voorschrift. In de ministeriële regeling wordt verwezen naar de meest recente versie van beide documenten. Deze zijn te vinden op de website van Geonovum.

  Het informatiemodel BGT en het eraan gekoppelde informatiemodel IMGEO zijn in februari 2012 vastgesteld en gepubliceerd. Inmiddels is ook de wijzigingsprocedure en de berichtenstandaard vastgesteld. Het informatiemodel wordt beheerd door Geonovum en besluitvorming over aanpassingen vindt via een vast protocol plaats. In december 2012 is de eerste nieuwe release uitgekomen. Deze dient als basis voor de transitie. In april 2013 is de hierbij horende aanpassing van de berichtenstandaard gepubliceerd. 

  Hier kunt u de publicatie in de Staatscourant raadplegen.