• Blogs
 • BGTweb
 • Ketenontwerp BGT - Ketensamenwerking maakt de BGT!

Ketenontwerp BGT - Ketensamenwerking maakt de BGT!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 642 dagen geleden

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een verzameling ruimtelijke gegevens waarvan bij wet bepaald is dat deze een basisregistratie vormen. Bij het verzamelen, beheren en gebruiken van deze gegevens zijn veel partijen betrokken. Samen vormen ze de BGT-keten, waarin iedere schakel een eigen verantwoordelijkheid draagt en specifieke taken uitvoert.

  Om inzicht te krijgen in welke partijen verantwoordelijk zijn voor welke taken en hoe ze zich hierin georganiseerd hebben is te lezen in de publicatie "Ketenontwerp BGT - Ketensamenwerking maakt de BGT". Het document geeft ook weer welke systemen de verschillende partijen hebben ontwikkeld om hun taken uit te voeren.

  De BGT keten wordt op vier verschillende niveaus beschreven:

  • Bestuurlijk niveau
  • Business niveau
  • Proces niveau
  • Systeem niveau 

  De publicatie is online als PDF beschikbaar. Klik hier om de publicatie te openen.