• Blogs
 • BGTweb
 • Aanleveren van huisnummers: ook belangrijk in 2016!

Aanleveren van huisnummers: ook belangrijk in 2016!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 686 dagen geleden

  In de nieuwsbrief van juni 2015 is al aandacht besteed aan het belang van het aanleveren
  Mythe huisnummersvan huisnummers en het feit dat dit verplicht is. We merken dat er soms toch nog huisnummers ontbreken in leveringen, en dat heeft vervelende gevolgen voor gebruikers.

  Hoe zit met huisnummers?
  De regel is dat huisnummers en huisnummerreeksen onderdeel uitmaken van de verplichte inhoud van de initieel te leveren BGT. Het gaat hier om gegevens die vóór de BGT al werden ingewonnen, en deze moeten verplicht aangeleverd worden.

  Waarom mogen huisnummers niet ontbreken?
  We willen namelijk niet dat gebruikers noodzakelijke inhoud gaan missen: huisnummers zijn van groot belang voor de oriëntatie en daarmee de bruikbaarheid van BGT-kaartproducten. In het bijzonder speelt dit bij levering van het BGT Lijngericht vectorbestand aan bestaande GBKN-gebruikers: aanwezigheid van een huisnummer is noodzakelijk om te bepalen of een pand een hoofd- of bijgebouw is. Oftewel: zonder huisnummer degradeert een (spreekwoordelijk) paleis tot schuurtje, en ontbreekt daardoor bijvoorbeeld in de kadastrale kaart. Daar is niemand bij gebaat.

  Controle op huisnummers en huisnummerreeksen door SVB-BGT en door de bronhouder
  SVB-BGT controleert sinds zomer 2015 steekproefsgewijs bij intake van nieuwe leveringen op de aanwezigheid van huisnummers en kijkt of deze controle nog aangescherpt kan worden. Maar belangrijker: controleer als bronhouder of opdrachtnemer al voor levering aan het SVB-BGT!