• Blogs
 • BGTweb
 • Mythe 13: De Controleservice controleert op alles

Mythe 13: De Controleservice controleert op alles

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 685 dagen geleden

  Dit is een misverstand. De Controleservice is een belangrijk instrument om te toetsen of BGT-leveringen voldoen aan de technische vereisten om uitwisselbaarheid van BGT-data te waarborgen. Toch merken we dat er soms het beeld bestaat de Controleservice op alles controleert en dat je na een geslaagde controle klaar bent. Een geslaagde controle is wel een randvoorwaarde voor goede verwerking, maar geen garantie dat aan alle inhoudelijke eisen van de BGT-standaard is voldaan.

  Wat is de rol, positie en functie van de Controleservice?
  De (LV BGT) Controleservice is een centrale ICT-voorziening van de BGT-keten die BGT/IMGeo gegevensverzamelingen controleert op basis van eisen die gesteld worden in de gegevenscatalogi BGT en IMGeo, de berichtenstandaard en onderliggende (geo/industrie-)standaarden. De Controleservice is er primair om de uitwisselbaarheid van data door de gehele keten te waarborgen. In beginsel controleert het daarom alleen op aspecten die daarvoor van belang zijn.

  Waar controleert de Controleservice wel en niet op?
  Het is feitelijk niet mogelijk om op alle, deels impliciete, inhoudelijke eisen van het informatiemodel te controleren. Waar de Controleservice op controleert is een (noodzakelijk) minimum en zeker geen maximum. Desondanks wordt er op veel gecontroleerd, voor een volledig overzicht hierover is het aan te raden het document ‘BGT toelichting controles’ te lezen.

  De Controleservice kan zelfstandig gebruikt worden door eenieder. Dezelfde controles worden ook gebruikt in de ‘toegangpoort’ van de Landelijke voorziening. In het laatste geval wordt er ook gecontroleerd op overlap met al geregistreerde vulling in de Landelijke Voorziening BGT.

  Wat zijn de plannen met de Controleservice voor 2016?
  De controles in de Controleservice worden steeds verder geoptimaliseerd, op basis van signalen en wensen uit het werkveld, leveranciers en ketenpartners. Dit doen we om de kans op uitwisselingsproblemen verder te reduceren, de doorlooptijd te beperken en de foutmeldingen specifieker en duidelijker te maken. Voor de 1e helft 2016 staan in ieder geval gepland:

  • Controle op gebruik van toegestane geometrietypes per objectsoort
  • Extra mogelijkheid om exacte locatie van foutmelding te downloaden in één GML
  • Controle op disconnected polygon patches

  Verder zal de Controleservice worden uitgebreid met een controle op gedeelde tussenpunten bij mutaties, dit om te voorkomen dat bij mutaties onbedoeld gaten of gaatjes kunnen worden getrokken. Deze controle zal in de loop van 2016 worden ingevoerd, als de transitie is afgerond. Meer hierover is te lezen in het artikel minuscule gaatjes, samen krijgen we ze klein uit de nieuwsbrief van november 2015.

  Waar moet ik op letten?
  Let er als bronhouder (bij uitbesteding) op dat in contracten met opdrachtnemers een aantoonbaar geslaagde controle wel randvoorwaardelijk is, maar geen uitputtende garantie is, zeker niet wat betreft inhoudelijke juistheid, actualiteit, volledigheid en afstemming met buurbronhouders. Deze aspecten moeten dus op een andere wijze worden geborgd in het opbouw- en afstemproces.

  Het SVB-BGT controleert op afstemming met andere bronhouders, het voldoen aan de assemblage-instructie en een beperkt aantal technisch-inhoudelijke aspecten. Vind hier meer informatie. 

  Meer weten?
  Op de BGT-pagina’s van het Kadaster is documentatie beschikbaar die meer vertellen over de functie en werking van de Controleservice:

  • Een gebruikershandleiding
  • Een document met nadere toelichting op welke controles worden uitgevoerd en hoe deze werken
  • Een document en presentatie met tips & trics over het gebruik van de Controleservice.
  • Verder zijn er release notes te vinden over doorgevoerde wijzigingen.

  We raden aan kennis te nemen van deze documentatie, om goed begrip te hebben over de Controleservice: zie hiervoor de website van het Kadaster. 

  Verdere vragen en suggesties over de Controleservice kunt u terecht bij de BGT helpdesk van het Kadaster.