• Blogs
 • BGTweb
 • Nieuwjaar 2016: de kopgroep is over de finish, nu het peloton nog

Nieuwjaar 2016: de kopgroep is over de finish, nu het peloton nog

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 685 dagen geleden

  Bij het begin van het nieuwe jaar had 10 % van de bronhouders de finish gehaald. Hun hele gebied was opgenomen in de landelijke voorziening. En ruim een kwart van de bronhouders was weliswaar nog niet over de finish, maar had wel hun hele gebied aangeboden voor de finale controle. In het najaar van 2015 zagen we een duidelijke verhoging optreden van het aantal bronhouders dat per maand in de landelijke voorziening kwam. In januari zet die lijn zich voort. De afgelopen weken kwamen er per week gemiddeld vier bronhouders over de finish. Tot november 2015 was dat een mooi aantal voor een hele maand. Er wordt dus in het hele land ongelooflijk hard gewerkt om de BGT af te krijgen zowel bij de bronhouders en het SVB-BGT als bij de bedrijven die hen daarin bijstaan.

  De kopgroep die nu over de finish is heeft de gladiolen dubbel en dwars verdiend. Vanuit SVB-BGT en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we dan ook bewust aandacht besteed aan het passeren van de finish door de bronhouder een oorkonde uit te reiken en met hem een taart aan te snijden. Dit zijn altijd plezierige bijeenkomsten waarbij de mensen die het hebben gedaan ook binnen hun organisatie eer voor hun werk krijgen, vaak met mooie woorden van de burgemeester of wethouder. Deze bijeenkomsten helpen ook om de geo-informatie op de kaart te zetten binnen de organisatie en vaak wordt er ook een beeld geschetst van de eerste gebruikstoepassingen van de BGT. Nu het aantal bronhouders dat per maand de finish passeert stijgt zal de vorm waarin we dit doen wellicht wat moeten worden aangepast, maar het blijft belangrijk successen te vieren.

  Degenen die de finish nog niet hebben bereikt wil ik de komende maanden alle succes wensen. Wemikken erop dat ook het peloton binnen nu en een paar maanden over de finishlijn gaat. Daar waar dat kan moet er wellicht nog een tandje bijgezet worden, maar voor degenen die inmiddels goed op tempo liggen is het vooral zaak die lijn vast te houden. Het product moet immers ook gewoon goed zijn en bij afraffelen is niemand gebaat.

  Peloton op weg naar de finish

  Op dit moment loopt de jaarlijkse enquête onder de bronhouders. Naar verwachting kunnen in maart de resultaten worden gepubliceerd. In deze enquête komen naast de transitie ook de bijhouding en het gebruik aan bod. Immers als een bronhouder de finish heeft bereikt is het maken van de BGT afgerond, maar het werken met de BGT begint dan pas. 2016 staat uiteraard in het teken van de afronding van de transitie naar de BGT, maar in de loop van het jaar zal steeds meer aandacht gaan naar bijhouding en gebruik. Ik hoop dat we de goede sfeer waarin de transitie is verlopen ook in het vervolgtraject kunnen vasthouden en dat bronhouders en gebruikers de samenwerking blijven zoeken. Als dat lukt gaan we met de BGT een boeiende tijd tegemoet.

  Door: Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT