• Blogs
 • BGTweb
 • Mythe 14: “De BGT-keten is niet in staat om grote hoeveelheden bestanden te verwerken”

Mythe 14: “De BGT-keten is niet in staat om grote hoeveelheden bestanden te verwerken”

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 652 dagen geleden

  Dit is een misverstand. In de afgelopen maanden is het aantal leveringen door bronhouders zoals verwacht fors toegenomen. Om hierop voor te bereiden zijn in 2015 zowel bij het SVB-BGT als bij het Kadaster organisatorische en technische maatregelen genomen. Dit heeft er toe geleidt dat er sinds oktober 2015 geen issues meer zijn geweest met performance of de lengte van wachtrijen. Maar hoe lang duurt het eigenlijk voordat een deelgebied na initiële levering door alle controles is?

  Op weg naar de LV moeten initieel geleverde bestanden door de Controlefabriek, hier moeten ze door drie verschillende controlepoorten heen. De eerste stap is de Controleservice van het Kadaster; deze service toetst op uitwisselbaarheid van de data door de gehele keten. De tweede stap is de controle op juiste toepassing van de assemblageregels door het SVB-BGT. Tot slot vindt er controle plaats op correcte inpassing in de Landelijke Voorziening door BRAVO. In totaal zijn er door de keten in 2015 602 leveringen (bestand met deelgebied) verwerkt. Eind 2015 zaten er ca. 60 miljoen objecten in de LV waarvan >50% verwerkt is in november en december.

  Poort 1
  De Controleservice van het Kadaster controleert geautomatiseerd of de kaartgegevens van bronhouders aan de eisen voldoen. Bij het ontdekken van fouten levert de Controleservice een foutenrapportage zodat de bronhouder weet welke aanpassingen er gedaan moeten worden. Na het doen van de aanpassingen dient de levering opnieuw te worden aangeboden bij de Controleservice. Het aantal unieke gebruikers van de Controleservice schommelt op dit moment rond de 60 per week. Wekelijks worden 400-600 leveringen gecontroleerd. Bronhouders kunnen maximaal 15 bestanden per keer aanleveren. Indien een bronhouder binnen dat aantal blijft garandeert het Kadaster dat de levering binnen 24 uur wordt gecontroleerd. 

  Poort 2
  Komt een initiële levering foutloos door de Controleservice dan kan deze via het BRAVO-portaal worden aangeboden bij het SVB-BGT; zij voeren een inhoudelijke controle op de levering  uit. Hier wordt onder andere gekeken of de grenzen netjes aansluiten op buur- en strokenbronhouders. In 2015 heeft het SVB-BGT de capaciteit van het controleteam uitgebreid, hierdoor zijn ze in staat om pieken op te vangen. Het controleren van een bestand duurt ongeveer tussen de 8 en 20 uur. Gestreefd wordt om bronhouders binnen 10 dagen te berichten over de uitkomst van de controle, waarna de bronhouder met eventuele correcties aan de slag kan gaan. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de levering minimaal één maand  van te voren in de TMT is aangekondigd.

  Poort 3
  Zodra door het SVB-BGT een go wordt gegeven op een initiële levering dan wordt deze doorgezet naar BRAVO. Indien BRAVO overlappen of andere problemen signaleert, krijg de bronhouder deze terug in de vorm van uitvallijsten. Het is dus van belang dat je als bronhouder nauwkeurig afstemt en afspraken maakt over de grensgebieden met je buurbronhouder. Na aanpassing kan het bestand opnieuw worden aangeboden. Wanneer BRAVO akkoord is dan wordt het bestand aangeboden aan de Landelijke Voorziening. Hier wordt het bestand nogmaals door de Controleservice van het Kadaster gehaald voor controle op onderlinge aansluiting. Deze toets wordt ook uitgevoerd tegen al eerder geregistreerde objecten in de Landelijke Voorziening. Pas daarna wordt het bestand vastgelegd in de LV. Op basis van een goede verwerking worden door BRAVO de abonnementen verzonden die door de bronhouders kunnen worden ingelezen om in sync te blijven met de LV.

   image