Implementatie van de BGT bij Dunea

  BGTweb

  Waterinfodag
  De waterinfodag op 31 maart in Den Bosch werd dit jaar druk bezocht. Er was een uitgebreid programma van lezingen en workshops en een drukke bedrijvenmarkt. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) was aanwezig met presentaties van I&M, het SVB-BGT samen met het waterschap Zuiderzeeland, de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en van het waterleidingbedrijf Dunea. Ton Haijes (Dunea) verzorgde een live demo van de BGT in de productieomgeving van Dunea en trok hiermee een volle zaal. Hij gaf een levendige presentatie met praktische tips. Lees hieronder het verslag.

  imageImplementatie van de BGT bij Dunea
  Dunea levert in het zuiden van Zuid-Holland drinkwater aan ruim 1.260.000 klanten. Het beheer van het ondergrondse leidingnet vereist een goede referentie met een bovengrondse kaart. Tot nu toe werd daar de GBKN voor gebruikt. Eind 2015 begon Dunea met het testen van de BGT en men was onder de indruk hoe snel en makkelijk dat ging. Vrijwel direct werd besloten om de BGT ook in de productieomgeving te implementeren.

  Het verzorgingsgebied van Dunea zit nog niet geheel in de landelijke voorziening, maar enkele grote gebieden wel, zoals gemeente Leiden en gemeente Den Haag. Als één van de eerste echte gebruikers loopt Dunea nu voorop bij de implementatie. Omdat een waterleidingbedrijf ten alle tijden bij de gegevens moet kunnen heeft Dunea er voor gekozen om alle data binnen te halen en in hun eigen omgeving op te slaan. Mobiele apparaten van servicemonteurs worden ’s nachts bijgewerkt en zo beschikt men altijd over actuele kaartgegevens, ook in geval van een calamiteit.

  Vooraf was men bang dat met de invoering van BGT ook veel mutaties zouden ontstaan op de kaart. Door kwaliteitsverbeteringen zou de ligging van een straat of een pand kunnen verschuiven ten opzichte van de bestaande administratieve situatie (met andere woorden, de wegen of panden zijn niet echt verplaatst maar op de kaart wel). Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de referenties van waar leidingen liggen ook niet meer zouden kloppen. Uit de eerste ervaringen van Dunea lijkt dat mee te vallen.

  Maar natuurlijk moet iedereen wel wennen aan de BGT. Er zijn (grote) verschillen met de GBKN. Een van de aanpassingen die Dunea heeft doorgevoerd zijn de kleuren op de kaart. Men vond de BGT-kleuren te hard, en heeft deze naar eigen inzicht aangepast. Dat leverde geen problemen op.
  image
  Anders hoeft niet persé slechter te zijn, ook daar kwam Dunea al snel achter. Eén van de grote verschillen met de GBKN is dat de BGT vlakken kent in plaats van lijnen. Ton wees er op dat dit als voordeel heeft dat er daardoor meer inzicht ontstaat in de fysieke omgeving. Heel simpel: groen is gras en blauw is water. Maar ook is er meer data beschikbaar doordat aan het vlak gegevens gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld of een verharding van een weg bestaat uit asfalt of uit klinkers. Hierdoor kunnen kosten van graven bijvoorbeeld beter worden ingeschat (klinkers opbreken is makkelijker en dus goedkoper dan asfalt).

  Bij de implementatie komt Ton ook af en toe zaken tegen waar even over nagedacht moet worden. Ton legt uit dat het leek alsof adressen niet op de kaart te stonden, maar na enig onderzoek bleek dit simpel te verhelpen door het lettertype groter te maken. Een andere vermeende fout was dat huisnummers over elkaar heen leken te worden geprojecteerd. Hier bleek het te gaan om mutaties die reeds waren doorgevoerd maar waarbij de oude en de nieuwe waarde zichtbaar bleven. Ook dit was met een instelling makkelijk aan te passen. Ton ziet de mutatie als een voordeel: "je kan tijdreizen met de BGT!"

  Dunea is enthousiast van start gegaan met het gebruiken van de BGT. De BGT voorziet Dunea met actuele en goed gekoppelde informatie. Hiervan heeft het waterleidingbedrijf nu en in de toekomst veel profijt.