BGT-mutatieleveringen nu elke dag

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 580 dagen geleden

  Per 18 april 2016 levert het Kadaster voortaan dagelijks de mutaties van de Landelijke Voorziening (LV-BGT) aan PDOK. Voorheen vond dit wekelijks plaats. Daarmee wordt de updatefrequentie van de BGT nu aanzienlijk verhoogd. Ook zijn in deze release enkele verbeteringen rondom visualisaties en extracten doorgevoerd.

  Visualisaties
  Samen met deze update is ook een aantal fouten in de bestaande visualisatie opgelost. De meest in het oog springende verschillen zijn: – Verkeersdrempels worden vanaf nu getoond – Detectielussen worden zichtbaar gemaakt – Ook kruinlijnen worden nu gevisualiseerd – Boomspiegels worden goed getoond.

  Meer informatie over de verbeteringen is te vinden in de releasenotes LV 3.1.2, te vinden op de Kadastersite.

  Wat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie?
  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Hierin worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Iedereen kan de BGT gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BGT is open data, en daarmee vrij beschikbaar voor alle overheid, bedrijfsleven en burgers.

  Wie doet wat in de BGT-keten?
  Het SamenwerkingsVerband van Bronhouders BGT (SVB-BGT), het Kadaster en Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) vormen -onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu- het hart van de (BGT-keten.
  • De SVB-BGT voegt alle BGT-onderdelen samen tot een landsdekkend   geheel, regisseert en faciliteert de transitie. Ook kan het bronhouders   naar wens ontzorgen op het gebied van het inwinnen, produceren en   beheren van de grootschalige topografie.
  • Het Kadaster bouwt en beheert de Landelijke Voorziening en de   Controleservice. De Controleservice zorgt voor het technisch controleren,   en de Landelijke Voorziening voor het correct opnemen, langdurig   beheren en verstrekken van BGT-gegevens. De mutaties uit deze BGT   worden nu op dagbasis doorgezet naar PDOK.
  • PDOK is het loket voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal   belang. PDOK voorziet in de distributie van de BGT door middel van   download- en viewmogelijkheden.

  Bron: https://www.pdok.nl/nl/actueel/nieuws/artikel/18apr16-bgt-mutatieleveringen-nu-elke-dag