• Blogs
 • BGTweb
 • Harderwijk en Den Helder klaar voor automatisch berichtenverkeer

Harderwijk en Den Helder klaar voor automatisch berichtenverkeer

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 511 dagen geleden

  In de eerste maanden van 2016 heeft de keten gelegenheid geboden aan bronhouders en leveranciers om proef te draaien met het automatisch berichtenverkeer. Automatisch berichtenverkeer stelt een bronhouder in staat om een aantal processen uit te voeren zonder dat een medewerker via het BRAVO portaal van SVB-BGT opdrachten geeft, bestanden plaatst of bestanden afhaalt.

  Wat is anders?
  Het gaat om de volgende 3 processen:

  1. Vooraankondigingen in de lokale BGT bronhouderapplicatie doen,  die automatisch worden doorgezet naar het SVB-BGT en naar de geïnteresseerde bronhouders die een abonnement hebben bij het SVB-BGT op het betreffende gebied.

  2. Mutaties in de lokale BGT bronhouderapplicatie doen, die automatisch worden doorgezet naar het SVB-BGT en de LV waar ze direct worden geregistreerd, en die daardoor de volgende werkdag in PDOK zichtbaar en downloadbaar zijn.

  3. Direct op de hoogte blijven van de actuele stand van de BGT door mutaties die door andere bronhouders worden gedaan  in het interessegebied automatisch aangeleverd te krijgen. Hierbij ontvangt de bronhouder alle mutatiebestanden die een object bevatten dat zijn interessegebied raakt (overlapt). Om te zorgen dat de lokale bronhouderapplicatie alleen de objecten verwerkt die in het interessegebied liggen, is filtering van de objecten in de mutatiebestanden noodzakelijk.

  Er heeft een expertmeeting plaatsgevonden om kennis over filtering te delen met alle partijen die de BGT keten mogelijk maken. Hieruit komen aanbevelingen voor de bijhouding door bronhouders naar voren. Hierover volgt nog nadere informatie.

  Harderwijk
  De gemeente Harderwijk met haar leveranciers NedGraphics en Enable-U heeft het proefdraaitraject succesvol doorlopen. De software van NedGraphics is gecertificeerd en de implementatie van de benodigde componenten in de ICT infrastructuur van Harderwijk is succesvol verlopen. Daarbij is ook de toegangs- en beveiligingslaag (firewall) aangepast. Lessons learned die hierbij zijn verzameld zijn door het  SVB-BGT gepubliceerd om andere bronhouders en leveranciers mee van dienst te zijn.

  Den Helder
  De gemeente Den Helder met haar leverancier HawarIT  heeft eveneens het proefdraaitraject succesvol doorlopen. De software van HawarIT is ook gecertificeerd en Den Helder werkt ‘in de cloud’ op de ICT infrastructuur van HawarIT die weer met het SVB-BGT en haar leverancier Transfer-Solutions is verbonden. Ook de lessons learned uit deze situatie worden gepubliceerd.
  image
  Met de oranje cirkel is het automatisch berichtenverkeer aangegeven in het Referentiemodel ICT-BGT.