• Blogs
  • BGTweb
  • Mythe 17: ‘Terugmeldingen moeten binnen één werkdag helemaal opgelost zijn’

Mythe 17: ‘Terugmeldingen moeten binnen één werkdag helemaal opgelost zijn’

Dit is een misverstand. Er wordt niet verwacht dat bronhouders binnen één werkdag een terugmelding kunnen onderzoeken, beoordelen en een BGT mutatie kunnen aanleveren. Wel zijn er wettelijke verplichtingen voor bronhouders rondom de reactietermijnen op terugmeldingen. Wat houden deze precies in?

Terugmeldingen zijn een belangrijk kwaliteitsinstrument van de BGT. Met behulp van terugmeldingen weten bronhouders waar ze de kaart moeten verbeteren. Bestuursorganen zijn zelfs wettelijk verplicht om terug te melden wanneer zij twijfelen over de kwaliteit van de BGT. Omdat de BGT beschikbaar als open data is, heeft daarnaast iedereen altijd het recht om een terugmelding te doen. Om alle terugmelders in hun behoefte te voorzien is hiervoor het laagdrempelige terugmeldsysteem ‘Verbeter de kaart gelanceerd. Terugmelden is hierdoor eenvoudiger geworden, maar alle meldingen moeten natuurlijk wel tijdig verwerkt worden.

160629+mythe+17.jpg

Snelle reactie
Bronhouders spelen hierin een cruciale rol. In de ‘Wet basisregistratie grootschalige topografie is dan ook opgenomen dat de bronhouder na ontvangst van de melding beslist over wijziging van de BGT naar aanleiding van de terugmelding. Lukt dit niet binnen één werkdag of is er meer onderzoek nodig? Dan geeft de bronhouder de terugmelding de status ‘in onderzoek’. Dit laatste kan natuurlijk veelvuldig voorkomen, omdat er bijvoorbeeld fotomateriaal of een check in het veld nodig is.

Voor objecten die ‘in onderzoek’ staan vervalt de gebruiksplicht van de BGT. Daarom is het belangrijk dat terugmeldingen die direct verwerkt of afgekeurd kunnen worden, niet onnodig in onderzoek komen te staan. Er wordt dus niet verwacht dat binnen deze termijn een terugmelding volledig is afgehandeld, maar wel dat bronhouders binnen deze termijn beoordelen of onderzoek nodig is. Daarnaast zorgt een snelle beoordeling er ook voor dat de terugmelder bijtijds weet wat er met zijn of haar terugmelding gebeurt. 

Extra werkdagen
‘Verbeter de kaart’ bestaat uit twee systemen: Een terugmeldsysteem (TMS) van het Kadaster voor BGT gebruikers om terugmeldingen te doen en te bekijken en het mutatiemeldsysteem (MMS) van SVB-BGT voor bronhouders om meldingen te beoordelen en toe te voegen aan de werkvoorraad. Doordat er een automatische koppeling is tussen de twee systemen, verschijnen terugmeldingen direct in het MMS. Daarnaast wordt de beoordeling van de bronhouder ook automatisch doorgegeven aan de terugmelder via het TMS.

Volgens de wet heeft het Kadaster vier werkdagen verwerkingstijd voor deze berichten. Maar omdat deze verwerking in de praktijk veel sneller gaat, wordt gedoogd dat bronhouders deze verwerkingstijd van het Kadaster mogen gebruiken om tot een betere eerste reactie te komen. Voor de terugmelder verandert er niets: deze kan binnen maximaal vijf werkdagen een eerste reactie op zijn terugmelding verwachten, zoals ook in de wet beschreven is.

Het wettelijke ‘in onderzoek’-register krijgt gestalte door alle terugmeldingen openbaar te tonen in 'Verbeter de Kaart'. Later zal deze meldingenlaag ook ontsloten worden in PDOK. Het is in de IMGEO-standaard overigens ook mogelijk om objecten de status ‘in onderzoek’ te geven, maar dit zal niet worden afgedwongen.

Lees ook link en link voor meer informatie over het terugmeldproces en 'Verbeter de kaart'.