• Blogs
  • BGTweb
  • Rijksbijdrage in beheerkosten BGT via gemeentefonds m.i.v. 2017

Rijksbijdrage in beheerkosten BGT via gemeentefonds m.i.v. 2017

    BGTweb

    Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de inhoud van de BGT. Dit deel komt overeen met een groot deel van de inhoud die voorheen werd bijgehouden in de GBKN of GBK. Hun historische eigen budget is nu echter ontoereikend geworden voor de totale productiekosten, omdat in het verleden andere partijen een deel van de kosten droegen.
    Met ingang van 2017 ontvangen gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage in hun beheerkosten van de BGT. In de meicirculaire van het Gemeentefonds is dit inmiddels bekend gemaakt.
    Wilt u  hier meer over lezen? Ruud van Rossem, algemeen programmamanager BGT schreef hier een verhelderend artikel over.  Klik hier voor het nieuwsbericht.