• Blogs
 • BGTweb
 • Terugmelden: van Haagse Harry tot Binnenhof poort

Terugmelden: van Haagse Harry tot Binnenhof poort

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 399 dagen geleden

  Op 16 juni 2016 werd tijdens het Datalandcongres de eerste terugmelding op Verbeterdekaart.nl gemaakt door Peter Heij (Directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu). De eerste melding werd geplaatst op een vernieuwde tramhalte naast het ministerie. Verbeterdekaart.nl is het officiële terugmeldsysteem van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de BGT. Via deze website kan iedereen helpen de BGT te verbeteren door meldingen te maken van mogelijke onjuistheden in de BGT. Een terugmelding (een verbetering van de kaart) wordt direct verstuurd naar de BGT bronhouder die verantwoordelijk is voor dat onderdeel. De bronhouder laat vervolgens de melding controleren bijvoorbeeld aan de hand van luchtfoto’s en landmetingen. Als uit onderzoek een wijziging bevestigd wordt, zal de bronhouder overgaan tot het bijwerken van de BGT.

  Jos Burgers werkt bij team Geodata (afdeling Geo-informatie en erfpacht) bij de gemeente Den Haag. Hij werkt hier al sinds 1992 aan de topografische kaart van de gemeente. Dit was toen nog niet de BGT of GBKN, maar de kaart zorgde al wel voor veel digitale informatie. Jos: “toen we overgingen op de BGT zijn we begonnen met de stadsdelen waarbij we de minste problemen voorzagen. Zo gingen we één voor één de acht stadsdelen af”. De gemeente Den Haag is de eerste van de vijf grote gemeentes die volledig in de Landelijke Voorziening werd opgenomen. Dit betekent niet dat Jos nu geen werk meer heeft aan de BGT, integendeel.

  De meldingen die via verbeterdekaart.nl gemaakt worden in de gemeente Den Haag, komen bij hem binnen. Samen met vijf collega’s werkt hij hard aan de bijhouding van de BGT. Meldingen kunnen binnenkomen via de drie jaarlijkse terreinverkenningen, maar ook door de beheerders van groen en wegen kunnen een gewijzigde situatie melden. En sinds de lancering van Verbeterdekaart.nl zijn daar nu 56 meldingen bijgekomen. Het controleren, onderzoeken en verwerken van deze meldingen is arbeidsintensiever dan het mutatiebeheer in de huidige processen. “Bij onze belangrijkste controle loopt er iemand één keer in de drie jaar met een papieren kaart met een rode en blauwe stift door de straten om eventuele wijzigingen aan te geven. Nu moeten we iedere melding individueel controleren en waar nodig laten inmeten”.

  image

  26 van de meldingen zijn inmiddels volledig verwerkt. “De meeste meldingen gaan over nieuwbouw, of juist gesloopte gebouwen. Deze meldingen kunnen we snel verwerken doordat de BAG één keer per maand een update geeft van nieuwe registraties. Dat is een prettige samenwerking”. De overige terugmeldingen hebben uiteenlopende oorzaken. De eerste terugmelding die werd gedaan op 16 juni is bijvoorbeeld nog niet helemaal afgerond. De melding is goedgekeurd door de bronhouder, waarna hij het proces opstart om de melding te laten meten. In dit geval wacht het team Geodata nog op nieuwe luchtfoto’s om de verbetering door te voeren.

  Verbeterdekaart.nl is nog maar twee maanden in de lucht en toch zijn er al 56 meldingen in de gemeente Den Haag gemaakt. Jos vindt dit positief. Samen dragen we namelijk bij aan de kwaliteit van de kaart. Hij ziet echter ook nog verbeteringen voor het terugmeldsysteem. Zo zijn de kleuren van de legenda op de website en het mutatiemeldsysteem van bronhouders niet aan elkaar gelijk. Dit kan verwarrend zijn voor de bronhouder die de wijziging moet doorvoeren. Daarnaast krijg je als terugmelder bij iedere update in de status van de terugmelding een e-mail, wat betekent dat je soms vijf mailtjes ontvangt per terugmelding.

  De gemeente Den Haag maakt niet alleen gebruik van de BGT, maar ook van de plusinformatie die de IMGEO standaard biedt. waardoor er naast de verplichte BGT informatie ook bijvoorbeeld puntobjecten weergegeven worden op de kaart. Deze puntobjecten kunnen bomen zijn, maar ook brandkranen en lantaarnpalen. Het Beheer Openbare Ruimte is dan ook één op één afgestemd aan de BGT. Jos ziet dat hierdoor ook meer samenwerking ontstaat tussen de verschillende afdelingen. “Eerst had iedereen zijn eigen kaarten, nu maak je toch allemaal gebruik van dezelfde”. Hij stelt dat de BGT als echte “winstpakker” gezien kan worden als deze afdelingen zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor het beheer van de kaart. Wanneer een weg- of groenbeheerder een wijziging ziet, kan hij deze net zo goed zelf melden. Nu wordt dit werk dubbel gedaan. Het verzoek is wel deze melding dan te doen met een kaartje en foto van de situatie om de melding nog beter weer te geven dan als een speldenprik op een kaartje.

  Doorontwikkeling Verbeter de Kaart
  Voor het verbeteren van Verbeter de Kaart zijn suggesties zoals die van Jos erg belangrijk. Zo zal er in de toekomst de mogelijkheid komen om een bijlage mee te sturen en worden de kleuren in het mutatiemeldsysteem aangepast. Daarnaast gaan binnenkort ook de BRT en BAG gebruik maken van Verbeter de Kaart, waardoor er meer synergie ontstaat tussen de terugmeldingen op deze basisregistraties. Heeft u ook een suggestie? Geef deze door aan de klantenservice van de BGT.