Geo-informatie als cement voor beleid

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 405 dagen geleden

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie is steeds verder landsdekkend gevuld, wat betekent dat hij steeds meer informatie bevat en dus beter te gebruiken is. De mogelijkheden om de BGT toe te passen zijn echter legio en niet altijd voor de hand liggend. Om u te inspireren de BGT op meerdere, wellicht verrassende, wijzen in te kunnen zetten hebben wij mensen geïnterviewd die de kaart nu al volop gebruiken in hun werkzaamheden.
  Voor dit artikel is Geo Adviseur Alex Lucassen van de provincie Flevoland geïnterviewd.

  D
  e provincie Flevoland is sinds februari 2016 volledig opgenomen in de Landelijke Voorziening. Dit is volgens Alex Lucassen te danken aan de goede samenwerking met de ketenpartners; de provincie Flevoland, de gemeentes Dronten, Urk, Almere, Zeewolde en Lelystad en het waterschap Zuiderzeeland. Lucassen werkt sinds 1987 bij de provincie Flevoland als Geo Adviseur. In 1981 was hij echter al werkzaam bij de RIJP (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) die verantwoordelijk was voor het inrichten van de nieuwe polders. In de RIJP periode waren de huidige ketenpartners collega’s, een samenwerking lag dus voor de hand. Lucassen stelt dat hierdoor collega’s, over de beleidsgrenzen heen, elkaar nog altijd makkelijk weten te vinden. Het snelle opleveren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie ligt volgens hem dan ook niet aan het feit dat de provincie Flevoland een relatief nieuw ontwikkeld gebied is, maar aan de bereidwilligheid tot samenwerking tussen de ketenpartners. “Door de dialoog aan te gaan en je in de ander te verplaatsen kan je veel bereiken. Zo hebben we door de keten heen afspraken gemaakt over interpretaties van objecten en verdeling in beheer”. Daarnaast is de RIJP vanaf de eindjaren ’80 al begonnen met een digitaliseringtraject van bestaande kaarten. De GBKN was al volledig gedigitaliseerd, waardoor er versneld overgegaan kon worden op de BGT.

  image

  De BGT wordt onder andere ingezet bij het beheer van de provinciale wegen; de geometrische objecten uit de BGT worden gekoppeld met de beheerinformatie in het  beheersysteem openbare ruimte (BOR). Door deze rechtstreekse koppeling worden mutaties  eerder gesignaleerd en doorgevoerd in de BGT. Actualiteit is hierdoor gegarandeerd.

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie kon dus relatief snel worden opgeleverd, maar nu moet de kwaliteit van de kaart nog bijgehouden worden. Lucassen vertelt dat ook hierin de samenwerking sterk is en er een convenant gesloten is tussen de provincie Flevoland, het waterschap en de zeven gemeenten. “De bronhoudergrens tussen gemeentes, waterschap en provincie hebben wij losgelaten. De gemeenten ontzorgen de provincie, door de meldingen die op Verbeterdekaart [1] worden gedaan te verwerken. Deze gaan bijvoorbeeld over provinciale wegen”. Uiteraard blijft de provincie wel verantwoordelijk voor de status van de objecten waarover een melding wordt gemaakt. Het doel hiervan is dat de BGT actueel is en dat er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit gestreefd wordt.

  De Provincie Flevoland hoeft dus zelf geen wijzigingen in de BGT door te voeren, want zij is opdrachtgever in het convenant. Dit betekent niet dat Lucassen klaar is met zijn werkzaamheden aan de BGT, integendeel. De Basisregistratie Grootschalige Topografie is van hoge kwaliteit, objectgericht (waardoor de kaart heel intelligent is) en open toegankelijk. “Ik zorg er onder andere voor dat deze intern door de organisatie, maar het liefst ook daarbuiten, gebruikt wordt. Ik zie geo-informatie als het cement van beleid”. Team Geo geeft daarom presentaties in de organisatie om het gebruik van geo-informatie te bevorderen. Vergunningsprocessen worden nu met behulp van de BGT geregeld en ruimtelijke plannen van de provincie Flevoland worden hiermee ontwikkeld. Om het gebruik van geo-informatie verder te bevorderen, wordt aandacht besteed aan gebruikersvoorbeelden. Door themalunches te organiseren kunnen beleidsmedewerkers zien hoe zij geo-informatie toe kunnen passen in hun werkzaamheden. “Zo was er laatst een plan om in Lelystad een surfstrand en mountainbike pad aan te leggen. Met behulp van de BGT en wat ruwe schetsen hebben we een art impression kunnen maken. Dit heeft er in geresulteerd dat het plan binnenkort uitgevoerd gaat worden”, aldus de Geo adviseur.  Lucassen stelt echter dat het wenselijk is als de BGT in meerdere formats aangeboden wordt, zodat deze makkelijker te downloaden is naar verschillende software applicaties.

  Momenteel is Lucassen druk met de Omgevingswet en met name de digitaliseringsverplichting die het met zich meebrengt. Naast het feit dat de wet processen en instrumentaria over hoop gooit is het van belang dat de (geo)informatiehuishouding op orde is. De BGT is één van de belangrijke basisregistraties voor de omgevingswet. Een betrouwbare en actuele kaart is namelijk een vereiste om digitale plannen te kunnen maken, beoordelen en publiceren. Door betrouwbare informatie toe te passen kan de overheid nog betere dienstverlening verlenen. Lucassen stelt dan ook dat juist dit de meerwaarde is van de basisregistraties waar de hele BV Nederland van kan profiteren.

  [1] Verbeterdekaart.nl is het officiële terugmeldsysteem van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Met dit systeem kan iedereen helpen om de BGT te verbeteren door het melden van mogelijke onjuistheden in de BGT.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers