• Blogs
 • BGTweb
 • Voortgang transitie en invoering gebruiksplicht BGT

Voortgang transitie en invoering gebruiksplicht BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 427 dagen geleden

  Belangrijke mededeling voor bronhouders en gebruikers van de BGT. De invoering van de gebruiksplicht wordt uitgesteld. Waarom leest u hieronder.

  De transitie naar de BGT loopt gestaag: bijna 60% van alle bronhouders zit momenteel (monitorrapportage, 1 oktober) volledig in de Landelijke Voorziening en driekwart van de bronhouders heeft het laatste deelgebied aangeleverd voor controle bij het SVB-BGT. Het einde van het jaar komt echter in zicht. Het SVB-BGT stelt dan ook dat niet alle bronhouders voor 1 januari 2017, hun laatste deelgebied kunnen aanleveren. Bovendien dient de aangeleverde informatie nog gecontroleerd te worden. Dit is een complex en tijdrovend proces, dat nog enkele maanden in beslag gaat nemen. De verwachting is dan ook dat de BGT pas in de eerste helft van 2017 landsdekkend gevuld is.

  Deze constatering heeft ook gevolgen voor de gebruiksplicht. Oorspronkelijk was het de bedoeling de gebruiksplicht in te laten gaan per 1 januari 2017. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is echter van mening dat de gebruiksplicht alleen in kan gaan wanneer de BGT landsdekkend gevuld is. Gebruikers kunnen tenslotte niet verplicht worden data te gebruiken die nog niet beschikbaar zijn. De invoeringsdatum van de gebruiksplicht wordt dan ook uitgesteld. De nieuwe datum waarop de gebruiksplicht in zal gaan is 1 juli 2017. Deze invoering gebeurt dan bij Koninklijk Besluit.

  Uiteraard kunnen gebruikers daar waar de BGT al wel beschikbaar is al aansluiten op de basisregistratie. Op tijd beginnen helpt om snel na de invoering van de gebruiksplicht hieraan te kunnen voldoen. Dit speelt zeker als de gebruiker eigen procesinformatie aan de BGT-inhoud moet relateren.

  Het feit dat de gebruiksplicht wordt uitgesteld betekent overigens niet dat het tempo van de transitie bij de bronhouders omlaag kan. De verplichtingen van de bronhouders zijn ingegaan op 1 januari van 2016. Bronhouders werken op dit moment hard om hieraan te voldoen en die lijn moeten we de komende maanden doorzetten. We hebben echter geconstateerd dat het in een aantal gevallen fysiek niet meer mogelijk is om dit jaar al helemaal in de Landelijke Voorziening te worden opgenomen. Met die realiteit hebben we rekening te houden bij het opleggen van verplichtingen aan gebruikers.

  Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT

   

  Wilt u meer weten over wat de gebruiksplicht betekent? Lees het hier. 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers