FAQ BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 397 dagen geleden

  Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen over de gebruiksplicht van de BGT en BGT lijngericht. Heeft u ook een vraag? Stel hem hieronder!

  Gebruiksplicht

  Wat betekent de gebruiksplicht van de BGT?
  De gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie gaat in op 1 juli 2017. Dit betekent dat het dan voor bestuursorganen  verplicht wordt om de BGT te gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken, als daar topografische gegevens bij nodig zijn op het schaalniveau 1 : 500 tot 1 : 5.000. Er zijn situaties waarbij ook anderen hiertoe worden verplicht (bijvoorbeeld netbeheerders in het kader van de WION). Zie hier voor meer toelichting. 

  Als ik de weg naar het gemeentehuis of provinciehuis wil aangeven op een kaartje, moet ik daar dan de BGT voor gebruiken?
  Nee, dat is niet noodzakelijk. De gebruiksplicht geldt immers alleen bij publiekrechtelijke taken. Maar waarom zou je het niet doen? Kijk op de webinar van PDOK hoe makkelijk het is om en kaartje te maken en daar de locatie van het gemeentehuis of bijvoorbeeld wegwerkzaamheden aan te geven.

  Is er een overgangstermijn voor de gebruiksplicht van de BGT?
  Nee, als de gebruiksplicht op 1 juli 2017 in werking treedt gaat het ook echt om onmiddellijke inwerkingtreding. Oorspronkelijk stond de invoering van de gebruiksplicht gepland op 1 januari 2017, een jaar nadat de BGT landsdekkend gevuld had moeten zijn. Omdat dit niet gehaald is heeft het ministerie van I&M besloten de gebruiksplicht met een half jaar uit te stellen.

  Op 1 juli 2017 zal de BGT landsdekkend gevuld zijn en dus in zijn geheel bruikbaar voor iedereen. Als gebruiker van de BGT kunt u zich nu reeds voorbereiden op het gebruik (technisch en organisatorisch), ook als de BGT nog niet landsdekkend is gevuld.

  Wanneer voldoe ik aan de gebruiksplicht van de BGT?
  U voldoet aan de gebruiksplicht als u voor publiekrechtelijke taken waarbij topografische gegevens van het schaalniveau 1 : 500 tot 1 : 5.000 nodig zijn de BGT gebruikt. Overigens mag dat ook het product BGT-Lijngericht zijn.

  FAQ BGT Lijngericht

  Wat is het product BGT-Lijngericht?
  BGT-Lijngericht is een tijdelijke voorziening, om bestaande GBKN deelnemers tijdens de transitieperiode van GBKN naar BGT te ondersteunen. Deze voorziening maakt het mogelijk om de BGT, desgewenst gecombineerd met de resterende GBKN, in NEN1878 formaat te ontvangen. Het combinatieproduct BGT-Lijngericht biedt tijdens de transitie van GBKN naar BGT een landsdekkend grootschalig topografisch basisbestand. De structuur hiervan lijkt sterk op de GBKN. Eén van de voordelen van BGT-Lijngericht is dat bronhouders maar één systeem hoeven te onderhouden.

  Het tijdelijke product BGT-Lijngericht kent naast de voordelen ook enkele beperkingen. De actualiteit van de te leveren bestanden loopt minimaal een maand achter op PDOK. Daarnaast worden de gegevens in vaste blokken van vijf bij vijf kilometer en ongeclipt aangeboden. Alleen volledige bestanden zonder historie zijn mogelijk; levering van alleen mutaties zijn niet mogelijk.

  Hoe krijg ik dit product?
  BGT Lijngericht is alleen beschikbaar voor GBKN-abonnees. Indien u de GBKN afneemt kunt u bij het Kadaster aangeven dat u BGT-Lijngericht wilt ontvangen.

  Tot wanneer wordt BGT-Lijngericht geleverd?
  De laatste levering van BGT-Lijngericht staat gepland voor januari 2018.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers