• Blogs
 • BGTweb
 • De BGT keten is klaargestoomd voor IMGEO planinformatie!

De BGT keten is klaargestoomd voor IMGEO planinformatie!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 312 dagen geleden

  Afgelopen jaar is er hard gewerkt om de BGT keten klaar te stomen voor planinformatie. Met de komst van planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, kunnen BGT bronhouders definitieve ontwerpsituaties aanbieden aan de keten. Dit doen zij eenvoudig door een ontwerp om te zetten naar IMGEO objecten met de status 'plan'. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw aan te leggen weg alvast ingepast en bekeken worden ten opzichte van de huidige BGT objecten. Op deze manier krijgen BGT gebruikers inzicht in toekomstige situaties.

  De keten is geschikt gemaakt om planinformatie te kunnen verwerken. Planinformatie is immers een nieuwe bron van informatie die aan de keten wordt toegevoegd. Eind 2016 hebben een viertal BGT softwareleveranciers de nieuwe functionaliteit volledig en succesvol getest met de keten. In januari 2017 zal deze functionaliteit beschikbaar worden gesteld aan alle bronhouders. Planinformatie wordt dan meegeleverd in de PDOK extracten. Ook komt er op termijn een aparte kaartlaag (WMTS) met planinformatie beschikbaar.

  Omdat planinformatie een nieuwe bron aan informatie is, moet de reeds gecertificeerde BGT software opnieuw worden getoetst of de software nog voldoet aan de IMGEO-standaard . De leveranciers van gecertificeerde BGT softwarepakketten worden begin volgend jaar benadert voor certificering op planinformatie. Raadpleeg je softwareleverancier om te weten of jouw pakket vanaf januari planinformatie kan leveren en verwerken.

  Waarom is planinformatie nuttig?
  Afgelopen jaar hebben verschillende bronhouders geëxperimenteerd met planinformatie. Zij concluderen dat wanneer je planinformatie goed integreert in je BGT bijhoudingsproces, zorgt voor besparing op de bijhouding en de BGT bovendien sneller actueel is. Daarnaast kunnen interne gebruikers betere schattingen maken wat de impact van een nieuwe ontwikkeling is. De Beheer Openbare Ruimte (BOR) afdeling kan bijvoorbeeld nauwkeuriger inschatten wat de beheerkosten gaan zijn op basis van de toekomstige vierkante meters groen en asfalt. Daarnaast krijgen externe BGT gebruikers eerder inzicht in ruimtelijke veranderingen, waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst. Een bedrijf kan planinformatie bijvoorbeeld hergebruiken om sneller tot actuelere kaarten in navigatiesystemen te komen en een burger kan inzicht krijgen in wat er in zijn omgeving gaat veranderen.

  Planinformatie als onderdeel van de BIM-cyclus
  Voor een efficiënt planinformatieproces is slim hergebruik van ontwerpinformatie essentieel. Bijna alles wat er verandert in de fysieke omgeving begint immers op de tekentafel. Ontwerpinformatie wordt om te komen tot goede Bouw Informatie Modellen (BIM) steeds meer gestandaardiseerd. Hierdoor wordt de data uitwisseling met geo-standaarden ook steeds eenvoudiger. In 2013 is er dan ook een mapping gepresenteerd die de uitwisseling tussen de Nederlandse CAD-standaard (NLCS) en IMGEO belicht. Zowel IMGEO als NLCS zijn door het BIM-loket aangewezen als belangrijke BIM-standaarden. Afgelopen jaar is de aansluiting van NLCS op IMGEO ook verder verbeterd. De uitwisselbaarheid van ontwerpinformatie wordt hiermee steeds groter, wat het aanmaken van planinformatie laagdrempeliger maakt. Daarnaast blijkt uit pilots een groot deel van deze planinformatie hergebruikt kan worden als BGT objecten. Dat is pas écht eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken!