De BGT keten met planinformatie is live!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 266 dagen geleden

  image

   

  Vanaf 9 januari ondersteunt de BGT keten de aanlevering, verwerking en ontsluiting van IMGeo planinformatie. Met planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, kunnen toekomstige BGT objecten worden opgevoerd. Hiermee kunnen ontworpen en vergunde situaties vast ingetekend worden ten opzichte van de huidige BGT objecten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en krijg je een kijkje in de toekomst!

  Planinformatie voor bronhouders

  Voor bronhouders brengt de komst van planinformatie veel voordelen. Zij kunnen ontwerpinformatie slim hergebruiken om BGT objecten vast voor te bereiden. Uit pilots bij gemeenten blijkt dat op deze manier veel tijdswinst kan worden behaald bij het daadwerkelijk inmeten en verwerken van BGT objecten. De gehele BGT structuur van de objecten is immers al opgebouwd. De bijhouding van de BGT verloopt zo niet alleen sneller en efficiënter, maar de BGT is ook eenvoudiger om actueel te houden. Als bronhouder ben je immers al op de hoogte wat er gaat veranderen.

  Door planinformatie in de landelijke voorziening te ontsluiten kan men deze informatie verkrijgen uit PDOK. Hierdoor hoeven bijvoorbeeld aannemers en nutsbedrijven deze informatie niet meer bij de bronhouder op te vragen. Planinformatie komt namelijk gewoon mee via de PDOK-downloads. Bovendien kunnen planobjecten worden gebruikt om de kosten voor het toekomstige groenbeheer of wegbeheer in beeld te brengen.

  Gebruikers

  Net als de BGT wordt ook planinformatie als open data ontsloten. Gebruikers kunnen planinformatie dus voor allerlei doeleinden gratis gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsdiensten die nieuwe aanrijroutes kunnen bepalen, of burgers die precies kunnen zien wat er in hun wijk gebouwd of gesloopt gaat worden. Netbeheerders hebben planinformatie nodig om kabels en leidingen in te tekenen in bijvoorbeeld nieuwbouwwijken. En ook een aannemer kan deze informatie goed gebruiken om faalkosten zoals graafschade te voorkomen. Hiermee kan vertraging in bouwprojecten voor een deel worden voorkomen.

  Levering van planinformatie

  Nu de BGT keten IMGeo planinformatie ondersteunt, komt naar verwachting de werkafspraak over planinformatie op korte termijn te vervallen. Voordat u planinformatie gaat leveren is het raadzaam om uw BGT softwareleverancier te vragen of uw software geschikt is om planinformatie aan te kunnen bieden aan de Landelijke Voorziening BGT. Softwareleveranciers hebben de mogelijkheid om haar software te laten certificeren voor het kunnen leveren van planinformatie volgens de IMGeo standaard. U kunt op de website van Geonovum kijken welke softwareleverancier al is gecertificeerd.

  Lees hier de eerdere berichtgeving over planinformatie.