Planinformatie, (omdat) het kan

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 293 dagen geleden

  Vanaf begin dit jaar is het technisch mogelijk om planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, aan de BGT-keten te leveren. In de IMGeo 2.1 standaard die in 2012 is vastgesteld, was het al mogelijk om planinformatie aan te maken. Door een IMGEO-object de status 'plan' te geven, wordt planinformatie aangemaakt. De centrale BGT keten kon deze planinformatie echter nog niet verwerken. Daarom was er een werkafspraak opgesteld met het verzoek om tot nader order geen planinformatie aan te leveren. Vanaf januari 2017 is de keten helemaal klaar om planinformatie te ontvangen en te verwerken. De werkafspraak om geen planinformatie aan te leveren kan dan ook naar verwachting op korte termijn komen te vervallen. Het besluit hierover wordt binnenkort genomen.

  Planinformatie is vrijwillig

  Planinformatie valt, net als plustopografie, onder het optionele deel van de IMGeo standaard. Het aanleveren van planinformatie door een bronhouder gebeurt dan ook op geheel vrijwillige basis. Dit is in 2012 besloten op basis van een quick scan op de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) van de BGT. In deze quick scan werd geconcludeerd dat planinformatie veel baten oplevert voor bronhouders, netbeheerders en de rest van de 'BV Nederland', maar dat een wettelijke verplichting niet zozeer noodzakelijk hoeft te zijn om deze baten te genereren. De inspanning om planinformatie mogelijk te maken en de baten hiervan, vallen namelijk voor een belangrijk deel bij de bronhouder. Elke bronhouder kan dus voor zijn eigen organisatie bepalen of het gebruik en de aanlevering van planinformatie voor zijn organisatie zinvol is.

  GBKN matenplantopografieproces

  De GBKN had ook planinformatie in de vorm van matenplantopografie. Hierbij werd ontwerpinformatie door netbeheerders bij overheidspartijen opgehaald. Het is voor netbeheerders essentieel om deze informatie te bezitten voor het plannen van kabels en leidingen in bijvoorbeeld nieuwbouwwijken. Om deze informatie ook geüniformeerd bij GBKN gebruikers te laten landen, werd deze ontwerpinformatie 'opgeschoond' bij een externe partij en gedistribueerd via het Kadaster. Zo kon deze informatie ook op eenvoudige wijze bij KLIC graafmeldingen worden meegegeven om graafschade te voorkomen.

  In de Stuurgroep Planinformatie waar bronhouders, netbeheerders en de ketenpartijen (IenM, Geonovum, SVB-BGT & Kadaster) samenkomen, is in gezamenlijkheid besloten dat het voortzetten van een dergelijke opschoonproces niet duurzaam is. Inmiddels leven we namelijk in een tijd dat ontwerpinformatie meer en meer gestandaardiseerd wordt, onder andere door de komst van BIM-standaarden zoals de Nederlandse CAD-standaard (NLCS). Het is daarbij logischer om te verwachten dat ontwerpen direct in een gestandaardiseerd formaat worden opgeleverd. Netbeheerders en bronhouders kunnen dit samen stimuleren bij afdelingen en bedrijven die ontwerpen opleveren.

  Bronhouders zijn in veel gevallen opdrachtgevers van (grote) veranderingen in de ruimte. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om gestandaardiseerde ontwerpen af te dwingen. Hier is een verandering nodig bij veel ontwerpers, aangezien zij vaak nog niet gewend zijn om met standaarden te werken. Ook dient er een goede informatie-uitwisseling te zijn tussen ontwerpers, netbeheerders en bronhouders. Deze procesoptimalisatie zal niet vanzelf gaan. De werkgroep planinformatie gaat daarom dit jaar aan de slag om handvatten te bieden voor bronhouders die dit proces in gang willen zetten.

  Software gereed

  De eerste stap hierin was het gereed maken van de BGT keten voor planinformatie. Na een succesvol ketentesttraject met vier BGT softwareleveranciers eind 2016 is de keten er nu klaar voor. Geonovum heeft een certificeringstraject opgesteld, waarvoor al enkele leveranciers zich aangemeld hebben. PDOK zal daarnaast binnenkort een extra WMTS-laag opleveren, met een aparte visualisatie voor planinformatie. Op deze manier wordt het voor steeds meer partijen mogelijk om planinformatie aan te leveren en te gebruiken.

  Voordat u planinformatie gaat leveren is het raadzaam om uw BGT softwareleverancier te vragen of uw software geschikt is om planinformatie met de Landelijke Voorziening BGT uit te wisselen.

  De eerste bronhouders zijn hier reeds mee bezig. We houden u op de hoogte. Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen, mail dan naar postbus.bgt@minienm.nl

   

  Eerdere berichtgeving over plantopografie