• Blogs
 • BGTweb
 • Convenant BGT in Zeeland ‘De BGT houd je samen actueel’ ondertekend

Convenant BGT in Zeeland ‘De BGT houd je samen actueel’ ondertekend

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 247 dagen geleden

  De BGT Zeeland is opgeleverd. De stichting GBKN Zeeland, waarbij sprake was van een zeer hechte samenwerking van de Zeeuws overheden, is naar aanleiding daarvan opgeheven. Die situatie was aanleiding om nadere afspraken te maken over het samen actueel houden van de BGT.

  Afspraken zijn er gekomen. Dinsdag 7 maart jl. hebben de Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland het convenant BGT in Zeeland ‘De BGT houd je samen actueel’ ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de bestaande intensieve en succesvolle samenwerking wordt voortgezet en uitgebreid om de BGT efficiënt te beheren en bij te houden. Het doel is een uniforme BGT voor Zeeland die aansluit op de landelijke standaard. Uitgangspunt is éénmalige inwinning en meervoudig gebruik.

  Daarnaast wordt onderzocht of een verdere samenwerking op het gebied van geo-informatie mogelijk is. Dat past ook binnen de uitgangspunten van het overlegplatform Tafel van 15, waarin de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden centraal staat. Het flexibel inzetten van personeel, gebruik maken van elkaars apparatuur en programmatuur en van elkaars kennis zijn daarvan een aantal voorbeelden.

  1703 convenant Zeeland

  Onder het toeziend oog van de Commissaris van de Koning de heer Polman ondertekenen de heren van der Zwaag (voorzitter VZG), van der Maas (gedeputeerde) en Poppelaars (dijkgraaf) het convenant.

   Bron: SVB-BGT