De BGT spreekt tot de verbeelding

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 237 dagen geleden

  Een interview met Jasper Hupkes en Marcel Schele, werkzaam bij de Raad van State. Met hen spreken we over de voordelen die basisregistraties in hun werkzaamheden kunnen opleveren.

  Jasper Hupkes en Marcel Schele, juristen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, houden zich bezig met bestemmingsplanzaken. Bij bestemmingsplanzaken gaat het vaak om een zaak tussen een gemeente en een burger of bedrijf. Als een gemeente in een bestemmingsplan bijvoorbeeld besluit dat er op een perceel geen woonbestemming meer zit, kan de burger hiertegen in beroep gaan. Deze zaken worden door de Raad van State behandeld. Deze zaken zijn zogenaamde eerste en enige aanlegzaken: er is geen andere rechtbank voor en men kan ook niet in hoger beroep. Dit betekent dat alle zaken die hier binnen komen dan ook uitgezocht en gecontroleerd worden door de Raad van State.

  Een nieuwe zaak betekent dat er stukken opgevraagd moeten worden. De gemeente wordt gevraagd de documenten toe te sturen die gebruikt zijn om tot het vaststellen van een bepaald bestemmingsplan te komen. Dit gebeurd zowel op papier als digitaal. De digitale stukken zijn leidend, aangezien gemeenten verplicht zijn te publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken bestaan onder andere uit de kaart die gebruikt is, ook wel de verbeelding genoemd, en uit het bestemmingsplan dat is ondertekent door de burgemeester. In het aanleveren van stukken gaat echter vaak nog iets mis. Niet altijd is duidelijk welke ondergrond nu gebruikt is of soms gebeurd het zelfs dat er helemaal geen ondergrond weergegeven wordt bij de aangeleverde digitale stukken. Dit kan als gevolg hebben dat het bestemmingsplan wordt vernietigd door de Raad van State omdat de juiste versie niet kan worden gegarandeerd. De rechtszekerheid is dan in het spel, een belangrijke juridische waarde. Het gebruik maken van een uniforme kaart, zoals de BGT, kan dit voorkomen.

  Wanneer er vaagheid optreed over de juistheid van de aangeleverde bronnen kan de Raad van State eventueel advies opvragen bij de STAB, dit is een gerechtelijke deskundige die de RvS van gedetailleerde informatie kan voorzien. Deze kan zo nodig ter plekke onderzoek verrichten. Dit zorgt voor extra werk voor de Raad van State en dus kost het meer tijd en geld voor de juiste gegevens ontvangen zijn. Een uniforme ondergrond bij het bestemmingsplan, zoals het BGT, kan onnodige vertraging in de procedure helpen voorkomen.

  Door de komst van open data is er echter al veel veranderd in de werkzaamheden van de twee juristen. Informatie die niet juist of onvolledig binnenkomt kan tegenwoordig snel digitaal opgezocht worden als de juiste adressen of coördinaten bekend zijn. “Sinds enkele weken zijn wij ook bekend met de PDOK-viewer. De BAG en de BGT helpen mij gericht te zoeken naar juiste bestemmingsplannen en laten een actuele versie van de werkelijkheid zien”. De basisregistraties bevatten veel informatie over de bebouwde omgeving, maar ook over bestemmingsplannen. Doordat deze open data direct te raadplegen zijn kan dit helpen ontbrekende informatie bij een zaak aan te vullen.

  Jasper en Marcel denken dat het gebruik van de basisregistraties zoals de BGT, kunnen zorgen voor een versnelling in de procedures en voor meer rechtszekerheid voor de burger. “Als iedereen een uniforme kaart gebruikt, ontstaat er minder verwarring en zullen er zich minder zaken voordoen waarbij het bijvoorbeeld belangrijk is hoeveel de afstand van een woonhuis tot een varkensschuur precies bedraagt, in het kader van het bepalen van de toegestane overlast”. Een mogelijk bijkomend voordeel is dat wanneer een beroep gegrond wordt bevonden een betere wijziging van het bestemmingsplan kan worden doorgevoerd. Het gebruik van een uniforme kaart zorgt er namelijk voor dat iedereen dezelfde kennis heeft.

  Door het gebruik van de kaarten en informatie van PDOK of bijvoorbeeld van de Atlas voor de leefomgeving, kunnen zaken ook voorkomen worden. Het is immers al bekend dat er in een bepaald gebied broedplaatsen van vleermuizen zijn, waardoor het afgeven van een bouwvergunning wordt verhinderd.

  Er is ook nog feedback: stukken die naar de rechter moeten, worden steeds vaker digitaal aangeleverd. Bronverwijzingen worden gemaakt door middel van een hyperlink. De URL van PDOK verandert echter niet wanneer er ingezoomd wordt, dus dit is een verbeterpunt. Ook het PDOK logo staat groot en vast in beeld. Hierdoor blijft er relatief ruimte over voor de kaart, en dat is toch zonde.