• Blogs
 • BGTweb
 • Samenwerkingsovereenkomst over de ‘Locatieserver’ getekend door Politie en Ministerie van IenM

Samenwerkingsovereenkomst over de ‘Locatieserver’ getekend door Politie en Ministerie van IenM

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 239 dagen geleden  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert een open data beleid en stelt zoveel mogelijk geo-data vrij en voor iedereen ter beschikking. Een belangrijk portal om toegang te krijgen tot dit digitale kaartmateriaal op verschillende schalen, is de website PDOK.

  Eind 2016 is er een nieuw product opgeleverd. PDOK heeft de ‘Locatieserver’ gelanceerd. De nieuwe ‘Locatieserver’ is een gratis zoekservice die voor iedereen beschikbaar is. Er kan op een overzichtelijke manier gezocht worden op bijvoorbeeld adressen, woonplaatsen of wegen. De nieuwe service kan eenvoudig opgenomen worden in viewers en put uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata (zoals uit verschillende basisregistraties, waaronder de BAG.

  De Locatieserver biedt de mogelijkheid om een zoekservice in een viewer of app op te nemen. Vergelijk het met de zoekservice van Google Maps, waarin je kunt zoeken op verschillende gegevens (bv. een adres) en dan naar de plek op de kaart wordt geleid. De Locatieserver doet precies hetzelfde. Door de zoekterm in te geven krijg je suggesties terug, waar je naar op zoek zou kunnen zijn. Deze suggesties zijn slim. Zoek je bijvoorbeeld op “hoofd”, dan geeft de Locatieserver alle hoofdstraten terug. Daarnaast wordt het zoekresultaat netjes gesorteerd, wordt er rekening gehouden met synoniemen en krijgt de gebruiker de resultaten op een slimme manier gepresenteerd. Op dit moment kan men zoeken op woonplaatsen, straten en adressen (BAG data). Door de Locatieserver aan te vullen met andere overheidsdata, staan er straks nog meer bronnen ter beschikking, waarin gezocht kan worden. Dit levert meer gebruiksgemak op.

  Groot verschil tussen Google Maps en de Locatieserver is dat de Locatieserver overheidsdata als bron gebruikt, die actueel, nauwkeurig en gestandaardiseerd beschikbaar is.  

  Voor het ontwikkelen van de Locatieserver is PDOK een samenwerking met de Nationale Politie aangegaan. De Politie heeft de Locatieserver ontwikkeld voor interne processen. PDOK heeft veel van de kennis van de Politie kunnen overnemen en geeft op haar beurt nieuwe opgedane kennis en inzichten weer aan de Politie terug.

  De samenwerking tussen PDOK en Politie is bijzonder goed verlopen en als erg prettig ervaren. Om die reden is er in maart 2017 door de Politie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (eigenaar PDOK) een samenwerkingsovereenkomst getekend.

  Hans Tijl (directeur ruimtelijke ontwikkeling van IenM): "Het was een hele goede vorm van samenwerking waarin niet alleen kennis is gedeeld, maar waar ook kennis is ontwikkeld en onder de loep genomen. Goed om te geven, kennis terug te nemen en iets toe te voegen aan de samenleving".

  Jan Jansen (directeur informatievoorziening van de Nationale Politie): "Het was geen gewoon traject in de vorm van een convenant, maar het was constructief. We zijn blij met alle inspanningen en bedanken het projectteam namens de Politie".

  PDOK is inmiddels gestart met een vervolg van het project, waarbij er onder andere extra databronnen worden toegevoegd. Hierbij wordt de constructieve samenwerking tussen de Politie en PDOK voortgezet.