• Blogs
 • BGTweb
 • De werkafspraak plantopografie is vervallen!

De werkafspraak plantopografie is vervallen!

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 145 dagen geleden

  Vanaf begin dit jaar is het technisch mogelijk om planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, aan de BGT-keten te leveren. Softwareleveranciers van bronhouders werd echter de tijd gegund om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen. Daarom bleef de werkafspraak over het niet aan leveren van planinformatie gelden. Deze werkafspraak is nu vervallen.

  Er zijn ook zelfs al drie BGT softwareleveranciers gecertificeerd voor planinformatie. Van ESRI, GeoBorg/HawarIT en Sweco is bewezen dat zij planinformatie naar de landelijke voorziening kunnen versturen en ontvangen. Een actuele stand van zaken rondom certificering staat op de website van Geonovum.

  image  

  Juridische aansprakelijkheid

  Vanuit bronhouders zijn er vragen gesteld over de juridische consequenties rondom planinformatie.

  Het stelsel van basisregistraties is zo ingericht dat een bronhouder altijd zijn best beschikbare gegevens heeft vastgelegd in de Landelijke Voorziening. Klopt er toch iets niet aan deze gegevens, dan heeft de gebruiker de mogelijkheid om een terugmelding te maken van de fout of wijziging. De bronhouder kan vervolgens deze melding onderzoeken en waar nodig wijzigen. Bronhouders hoeven daarom niet bang te zijn voor juridische aansprakelijkheid, zolang deze zijn taken voor de basisregistratie op normale wijze heeft uitgevoerd. Dit geldt ook voor planinformatie.

  Bovendien valt planinformatie niet binnen de wettelijke BGT, maar in het optionele deel van de IMGeo-standaard. Van bronhouders kan daarom niet worden verwacht dat deze gegevens altijd actueel of juist zijn. Tot slot geeft de indicatie ‘plan’ aan dat het ontwerp mogelijk afwijkt ten opzichte van de uiteindelijk gebouwde situatie. Plannen kunnen immers wijzigen of zelfs helemaal niet doorgaan. De gebruiker kan altijd bij de bronhouder nagaan wat precies de status of actualiteit van een plan is.

  Uiteraard is het wel de bedoeling dat planinformatie, net als andere IMGeo informatie, wordt bijgewerkt wanneer deze bijvoorbeeld vervalt of gerealiseerd is als ‘bestaande’ topografie. Het aanleveren en muteren van planinformatie gaat op dezelfde wijze als gewone BGT informatie.

  De werkgroep Planinformatie raadt ook aan om planinformatie pas aan te leveren als de planstatus definitief is. Dit omdat in de huidige IMGeo-standaard het niet mogelijk is om planstatussen of versiebeheer in de objecten op te nemen.

  Eerdere berichtgeving over het aanleveren van planinformatie.