Contact

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Programmabureau BGT
Het programmabureau BGT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de invoering van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie. Algemene informatie, documenten en de laatste stand van zaken over de (wet) BGT vindt u op deze website. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over de BGT? Stuurt u dan een e-mail naar postbus.BGT@minienm.nl.

Transitie naar de BGT
Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB-BGT) vertegenwoordigt de bronhouders in de transitie naar en het bijhouden van de BGT. SVB-BGT assembleert alle onderdelen tot een landsdekkend geheel en kan bronhouders naar wens ontzorgen op het gebied van het inwinnen, produceren en beheren van de grootschalige topografie. Voor meer informatie over de transitie kunt u terecht op de website van het SVB-BGT: www.svb-bgt.nl

Standaarden voor informatie-uitwisseling
Alles over gegevens- en berichtenstandaarden, zoals het Informatiemodel Grootschalige Topografie (IMGeo), vindt u op www.geonovum.nl.

Gebruik maken van de BGT
Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) onsluit de BGT via het PDOK Loket. Meer informatie: www.PDOK.nl.

Beheer LV BGT en Controleservice
Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BGT. Op www.kadaster.nl vindt u meer informatie over het beheer van de BGT. De klantservice BGT van het Kadaster is te bereiken via 088-1834600

Koepelorganisaties
Koepelorganisaties van bronhouders, zoals VNG en KING (gemeenten), UvW (waterschappen) en IPO (provincies), verstrekken specifiek op het soort bronhouder gerichte informatie.

image