De BGT gebruiken

  • iedereen (publiek zichtbaar)

BGT vanaf 2016 landsdekkend beschikbaar via PDOK

In heel Nederland bereiden vele partijen en organisaties zich voor op het gebruik van de BGT. De BGT komt gedurende 2015 al in kleine gedeelten, en zal in de loop van 2017 landsdekkend beschikbaar zijn als Open Data voor de samenleving. De BGT
is dan ontsloten via Publiek Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), via het PDOK Loket en de PDOK webviewer

 

Verplicht gebruik voor overheden

Per 1 juli 2017 zijn overheden en organisaties die in opdracht van de overheid werken verplicht de BGT te gebruiken.

Toepassingen van de BGT

De BGT is op veel terreinen toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, veiligheid, nutsvoorzieningen, et cetera. De BGT heeft een grote meerwaarde voor werkzaamheden waarbij een gedetailleerde kaart nodig is. Overheden passen de BGT bijvoorbeeld toe als ondergrond voor verschillende bedrijfsprocessen zoals het inplannen van groenbeheer, het presenteren van plannen voor gebiedsontwikkeling, het in kaart brengen en analyseren van zorggegevens of het vastleggen van evacuatieroutes.

Lees meer over het gebruik van de BGT in de brochure: De BGT; Baten, Gebruiken Toepassen
Bekijk voorbeelden van BGT gebruik op de pagina: Voorbeelden van BGT gebruik
image