De BGT en ... de integrale aanpak

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Gemeente VenrayBij de gemeente Venray hebben ze de wettelijke invoering van de BGT aangegrepen om de gemeentelijke behoeften op het gebied van gegevensregistratie in kaart te brengen. Uiteindelijk is er één geïntegreerd systeem opgezet waarin alle gegevens centraal worden beheerd. Beleidsmedewerker geo-informatie Rudolf van Summeren ziet dit huzarenstukje nadrukkelijk als een gemeenschappelijk succes van verschillende afdelingen en externe leveranciers. Samen met een aantal collega’s licht hij toe wat de voordelen zijn van zo’n integrale aanpak.

Hoe zijn jullie hiermee begonnen?

‘In 2007 was al duidelijk dat er veel op ons af zou komen wat betreft geo-informatie,’ vertelt Rudolf. ‘De BAG werd ingevoerd, maar ook de BGT zat er al aan te komen. We zijn toen gaan nadenken: hoe gaan we dat organiseren? En hoe gaan we dat beheren? We wilden niet ‘voor elk wetje een pak- ketje’, we wilden een integrale oplossing. Toen hebben we de ‘paraplu’ geschetst: de samenhang van alle systemen waar we als gemeente mee te maken hebben. Op basis daarvan hebben we besloten om één geïntegreerde kaart te realiseren waar de verschillende werkvelden in samenkomen. In de eerste fase kozen we de werkvelden die het meest voor de hand lagen: beheer openbare ruimte, het riool en het aanlegvergunningenstelsel.’

Wat levert de BGT voor voordelen op bij rioolbeheer?

Erik Weijzen, beleidsmedewerker riool en water in Venray, licht toe: ‘Rudolf wist dat ik graag het complete afvoerende verharde oppervlak van Venray in beeld wilde hebben. En dat hebben we nu met de BGT voor elkaar. Van elk grondvlak in de hele gemeente is opgeslagen of het schuin of recht is, en of het open of gesloten is. Zo weten we precies welk oppervlak regenwa- ter afvoert. Op basis daarvan hebben we een gedifferentieerd riooltarief in kunnen voeren waarbij men korting krijgt op de rioolheffing als men 100% afgekoppeld is. Wij zijn een van de weinige gemeenten in Nederland die dat hebben.’

En de WOZ hebben jullie ook gekoppeld aan de BGT?

‘Ja, en dat levert ons een hoop efficiency op,’ vertelt Jimmy Huijgens, WOZ-taxateur bij de Limburgse gemeente. ‘Zo besteden wij veel minder tijd aan objectgegevens, want die worden allemaal centraal verwerkt in de BGT. Zo kunnen wij meer tijd besteden aan onze eigenlijke taak: taxeren. Bovendien worden de WOZ-gegevens momenteel gekoppeld aan de kaart van de BGT. Die koppeling geeft ons extra informatie. Is iets een overkapping of een aanbouw? Waar is er vergunningsvrij gebouwd? Wordt er illegaal gebruik gemaakt van grond? Dat is allemaal in één oogopslag te zien. Bezwaren op de WOZ-aanslag zijn bovendien veel gerichter. Die kunnen we dus eenvoudiger afhandelen.’ 

Het systeem staat of valt met het mutatie- beheer. Hoe pakken jullie dat aan? 

Werner van der Velden, beheerder geo- informatie: ‘We willen voor elk werkveld weten wat de mutaties zijn. Niet alleen mutaties in gebouwen en adressen, maar ook een sloot die gedempt is of een weg die verhard is. Dat gebeurt op drie manieren: met jaarlijks nieuwe luchtfoto’s, door meldingen van medewerkers in het veld én dankzij burgers en bedrijven. Via ons geodataportaal hebben zij toegang tot vrijwel al onze gemeentelijke gegevens. Zo kunnen ze zelf controleren of alles klopt en eventueel wijzigingen doorgeven als dat niet zo is.’

Wat levert die integrale aanpak van de BGT de gemeente nu concreet op?

‘Het gaat met name om efficiency,’ meent Rudolf. ‘Je wint enorm veel tijd omdat je snel veel actuele informatie tot je beschikking hebt. En omdat het beheer centraal geregeld is, kun je je als afdeling weer op je kerntaak richten. Je kunt ook analyses doen die eerder niet mogelijk waren. Zo kregen we dankzij de BGT bijvoorbeeld het snippergroen in beeld. Daarnaast levert ons geodataportaal ons veel besparingen op. Iedereen die gemeentelijke (kaart)info nodig heeft, kan die gratis downloaden via dat portaal. Dat scheelt een hoop telefoontjes en verzoeken die we niet meer hoeven af te handelen.’ Hij besluit: ‘De besparingen die je realiseert met de BGT zijn eigenlijk niet in geld uit te drukken. Zodra je de BGT hebt gerealiseerd, zie je hoeveel het oplevert. Zeker als je er ook IMGeo bij neemt. Dat is iets meer werk, maar je plukt er meteen de vruchten van.’