• Publicaties
  • De BGT en ... het beheer van de openbare ruimte

De BGT en ... het beheer van de openbare ruimte

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Beheer openbare ruimteGroot of klein, landelijk of stedelijk: voor elke gemeente in Nederland is het beheer van de openbare ruimte een belangrijke taak. Welke rol kan de BGT daarin spelen? Een gesprek met Jeroen van Logtenstein (projectleider Topografie binnen het team Geo-informatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch) en Tibor du Crocq (adviseur Beheer van openbare ruimte, ingenieursbureau Oranjewoud).

Waarom is het beheer van de openbare ruimte voor een gemeente zo belangrijk?

‘Stadsbeheer heeft veel raakvlakken met de burger,’ legt Jeroen van Logtenstein uit. ‘Bovendien gaat er veel geld in om.’ Tibor du Crocq vult aan: ‘Het beheer van de openbare ruimte heeft een één-op-één-relatie met het veiligheidsgevoel van burgers. Mensen voelen zich minder veilig in een straat met kapotte stoeptegels, graffiti of zwerfvuil. Daarom is het voor gemeenten een continu aandachtspunt. En: beheer kost veel geld. Daarop kun je besparen door planmatig onderhoud uit te voeren. Dat is goedkoper dan wachten tot er iets kapot gaat.’

Wat is de meerwaarde van de BGT voor de afdeling Beheer van de gemiddelde gemeente?

Jeroen: ‘Bij de afdelingen Beheer van gemeenten zie je vaak dat elke beheerder zijn eigen kastje met kaarten en gegevens heeft. Iedereen wint zijn eigen gegevens in en houdt die op zijn eigen manier bij. Efficiënt is dat natuurlijk niet. Bij de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn we bezig om een topografisch basisbestand te maken waar alle beheerders gebruik van kunnen maken. Daarmee sluiten we aan op de BGT; dat is de universele ondergrond waarop we de specifieke onderdelen van onze openbare ruimte kunnen projecteren. Zo’n eenduidige ondergrond is voor iedere gemeente een vooruitgang. De kaart is altijd actueel en betrouwbaar. Dat voorkomt fouten. En je kunt gemakkelijker gegevens uitwisselen met andere partijen als waterschappen of provincies.’

Is de BGT voldoende om de beheerstaken van gemeenten te vergemakkelijken? 

‘Eigenlijk niet,’ vindt Tibor. ‘Voor alle onderdelen die je in de openbare ruimte tegenkomt - zoals lantaarnpalen, bomen of verkeersborden - bestaan er geen definities in de BGT. Zo bekeken is de BGT dus nog vrij globaal. Toch moeten we juist voor dat soort onderdelen van de openbare ruimte eenduidige definities afspreken. Daarom werken wij naast de BGT met het informatiemodel IMGeo. Daarin leggen we al die beheersspecifieke standaarden vast.’

Gaat elke gemeente met dezelfde beheersstandaarden werken?

Jeroen: ‘De BGT is verplicht. Maar gemeenten mogen zelf kiezen of ze met IMGeo, en dus met specifieke standaarden, willen werken. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft er al voor gekozen om dat te doen. De invoering van de BGT is voor ons een duwtje in de rug om dit in één keer goed aan te pakken.’