De BGT en ... regionale samenwerking

  • iedereen (publiek zichtbaar)

imageSinds mei 2010 praten een stuk of tien buurgemeenten in Noordwest-Overijssel samen met waterschappen en de provincie regelmatig met elkaar over de BGT. Gezamenlijk onderzoeken zij wat de invoering van de BGT voor hen betekent. Dat levert een hoop voordelen op, vertellen Peter van Capelleveen (gemeente Zwolle, rechts) en Roelof Keppel (projectleider vanuit Grontmij, links). Maar de warmste pleitbezorger van regionaal samenwerken voor de BGT is Bort Koelewijn (midden), de burgemeester van Kampen.

Hoe en waarom is deze samenwerking ontstaan?

Burgemeester Koelewijn neemt het woord: ‘Na onze ervaringen met de invoering van de BAG waren we ervan overtuigd dat je bij dit soort projecten meer moet samenwerken. De gemeente Zwolle heeft toen het initiatief genomen om samen op te trekken in de aanloop naar de BGT. We hebben een bijeenkomst georganiseerd in de raadszaal van Kampen met alle geïnteresseerde gemeenten. En van daaruit gaan we nu verder.’

Wat zijn de concrete voordelen van samenwerking?

‘Als eerste natuurlijk het delen van kennis en ervaring,’ vertelt de burgemeester verder. ‘Sommige gemeenten zijn al wat verder dan andere gemeenten op het gebied van geo-informatie. Zo hoef je het wiel niet in elke gemeente opnieuw uit te vinden. Keppel: ‘Daarnaast is er een duidelijk kostenvoordeel. Zo is het inkopen van luchtfoto’s en diensten aanzienlijk goedkoper als je dat met een aantal partijen samen doet. Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar de kwaliteit van de bestaande data.’ Van Capelleveen vult aan: ‘En wat je ook ziet: samenwerken geeft energie. Als je als enige ambtenaar van een gemeente de hele BGT op je bord krijgt, kun je daar best tegenop zien. Maar als je weet dat je er niet alleen voor staat, kun je zo’n project met veel meer plezier aanpakken.’

Waarom bent u als burgemeester zo enthousiast over deze samenwerking?

Koelewijn: ‘Als bestuurder, maar ook als gemeente, ben je compleet afhankelijk van informatie. Op basis daarvan neem je beslissingen en maak je beleid. Een goede informatievoorziening is dus van onschat- bare waarde voor je werkproces. De BGT biedt ons straks veel meer informatie, die we in één oogopslag kunnen overzien. Met behulp van de objectenkaart BGT kunnen we straks andere thema’s - zoals de WMO - eenvoudig koppelen. Dat geeft inzichten en analysemogelijkheden die we tot op de dag van vandaag niet hebben. Bijvoorbeeld: waar zit de huisarts in een wijk? Is die voor alle wijkbewoners goed bereikbaar?

Nog tips voor gemeenten die aan het begin van het BGT-traject staan?

‘Gewoon beginnen,’ meent Roelof Keppel. ‘Niet afwachten totdat alle details helemaal uitgekristalliseerd zijn. Dat komt wel. Probeer ook niet meteen alles te formaliseren. Ook daar is straks nog genoeg tijd voor.’ ‘Ook belangrijk is dat gemeenten zich realiseren dat de BGT alleen maar een basis is,’ legt Van Capelleveen uit. ‘De BGT is de taartbodem waarmee elke gemeente zijn eigen taart gaat maken. Die taart is voor iedereen weer anders. Maar de bodem is voor iedereen hetzelfde. Door ook de niet-ver- plichte elementen uit de voor de BGT ontwikkelde standaard in te voeren, kan je de registratie in veel meer werkprocessen benutten.’ Burgemeester Koelewijn, tot slot: ‘Redeneer altijd vanuit de gebruikerskant. Wat is relevante beleidsinformatie? Hou je dus niet bezig met de techniek. Die is secundair. En hou tijdens het hele proces voor ogen voor wie je het doet: dat is de burger. Uiteindelijk moeten we die beter en sneller van dienst zijn.’