Documentatie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle documentatie en informatie over de BGT. Waar relevant wordt doorverwezen naar de websites van partners, zoals SVB-BGT, Kadaster, Geonovum en anderen. De documenten zijn ingedeeld per thema:

BGT Algemeen | BGT Gebruiken | BGT Bronhouders: BGT Maken, Beheren en Bijhouden | BGT Standaarden | BGT-Keten en technische voorzieningen | BGT Software Leveranciers | BGT Monitorrapportage | Nieuwsbrief BGT Info | BGT in de media | Archief

BGT Algemeen

Onder de algemene BGT documenten vindt u een rapport over de maatschappelijke kosten en baten van de BGT, algemene BGT-brochures, BGT-beeldmateriaal, en de wettelijke documentatie over de BGT:

- Rapport: Maatschappelijke kosten en baten van de BGT
- Brochure & illustraties: Referentiemodel ICT-BGT
- Brochure: 'Beter besturen met de BGT?!' nav Bestuurdersbijeenkomsten 2015
- Brochure: Feiten over de BGT op zakformaat
- Brochure: BGT-zakboekje voor GBKN Bestuurders
- Brochure: BGT op de rails
- Brochure: De BGT komt eraan
- Brochure: Bestuurdersbijeenkomsten 2014
- Film: 'Beter besturen met de BGT?!' nav Bestuurdersbijeenkomsten 2015
- Film: 
De Basisregistratie Grootschalige Topografie in 3 minuten
- Film: Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik
- Film: NUP en BGT|IMGeo
- Infographic: BGT van bronhouder tot afnemer
- Infographic: Ketensamenwerking
- Infographic: BGT van overzichtskaart tot detailkaart voor gebruikerstoepassingen
- Cartoons: BGT Cartoons - live tekensessie GeoBuzz - November 2014
- Cartoons: BGT- en Geo-cartoons - live tekensessie Jaarbeurs Overheid 360 - April 2015
- Cartoons: BGT-cartoons - live tekensessie BGT Congres - Juni 2015
- Cartoons: Cartoons op webpagina met BGT mythes
- BGT Congres documentatie: BGT congres website, met o.a. een filmverslag, foto's en eenpresentatie-overzicht. 
- BGT Wetgevingsdocumenten en informatie over de totstandkoming daarvan: dossier 33527 op overheid.nl.
- BGT document: 
Afstemming van panden tussen BAG en BGT

 

BGT Gebruiken

In heel Nederland bereiden vele partijen en organisaties zich voor op het gebruik van de BGT. De BGT komt als Open Data beschikbaar voor de samenleving, en is te raadplegen via de webviewer van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)De BGT is dan ontsloten via het PDOK Loket

Op de website van PDOK vindt u een instructie voor het gebruik van de BGT via PDOK. De url’s van de 4 beschikbare BGT viewservices (achtergrond, lijngericht, omtrekgericht, standaard) zijn hier te vinden. Downloaden van BGT kaartbladen kan hier.

Onder de pagina Gebruik BGT op BGTweb vindt u meer informatie over het gebruik van de BGT. Daar zijn ook verhalen te vinden van gebruikers en voorbeelden van hoe zij het gebruik van de BGT voor zich zien. Over het gebruik van de BGT zijn bovendien een aantal speciale publicaties ontwikkeld:

- Brochure: 'De BGT: Baten, Gebruiken, Toepassen': over de diverse toepassingen en baten van de BGT
Brochure & illustraties: Referentiemodel ICT-BGT
- Brochure: 'Beter besturen met de BGT?!' nav Bestuurdersbijeenkomsten 2015
- Film: 'Beter besturen met de BGT?!' nav Bestuurdersbijeenkomsten 2015

BGT Bronhouders: BGT Maken, Beheren en Bijhouden

Het SVB-BGT faciliteert kennisdeling en samenwerking tussen bronhouders in de overgang naar en het bijhouden van de BGT. Bronhouders kunnen dan ook op de website van het SVB-BGT veel informatie en belangrijke documentatie vinden, horend bij de 4 fasen in de transitie naar de BGT: (1) voorbereiden, (2) opbouwen en afstemmen, (3) controleren en leveren, (4) beheren. Bezoek daarvoor de pagina 'in 4 etappes naar de BGT' van het SVB-BGT

Het Kadaster publiceert de BGT bronhoudercodes op de Kadaster website.

Het ministerie van IenM deelt meer algemene informatie en nieuws over de BGT op BGTweb en in de nieuwsbrief BGT Info

Over de transitie naar en het maken van de BGT zijn er tevens een aantal brochures, speciale webpagina's, een film en een notitie beschikbaar, speciaal voor bronhouders:

- Publicatie: Bijhouding in samenhang: BAG-BGT: over een model als hulpmiddel voor de bijhouding van BAG en BGT
- Brochure: De BGT Beheer je samen: over de eerste stappen op weg naar een solide bijhouding
- Brochure: Mijlpalen voor 2015. De BGT op weg naar de finish: over de mijlpalenplanning en escalatieprocedure 
- Brochure: De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan: met tips, lessen en successen van koplopers.
- Brochure: Aan de slag met de BGT
- Brochure: Project BGT voor bronhouders
- Webpagina: Mythbusting: waar alle misverstanden over de BGT worden behandeld
- Film: Eén Community, één taak   
- Nota Stuurgroep BGT: Definitie 1e tranche BGT (d.d. 09-11-2011), met afspraken over de verplichte inhoud van de BGT voor de eerste tranche (1-1-2016) en tweede tranche (1-1-2020)

Bij de Klantenservice BGT van het Kadaster kunnen bronhouders terecht met algemene vragen over de BGT en de Landelijke Voorziening, de controleservice of PDOK. Voor specifieke vragen over opbouw, assemblage en aanlevering van de BGT kunnen bronhouders terecht bij de Transitiedesk van het SVB-BGT.  

BGT Standaarden

Om de BGT te kunnen realiseren zijn er diverse standaarden beschikbaar. De BGT|IMgeo standaarden worden beheerd door Geonovum. U vindt de meest actuele standaarden op de website van Geonovum

De belangrijkste standaard die u hier vindt is het informatiemodel geografie (IMGeo), dat bestaat uit een verplicht deel, vastgelegd in de BGT gegevenscatalogus, en een optioneel deel, dat is beschreven in de IMGeo gegevenscatalogus. Daarnaast is er een standaard voor berichtenverkeer, waarmee BGT|IMGeo gegevens worden uitgewisseld, een standaard voor visualisatie op de kaart van deze gegevens, een standaardsymbolenset en ondersteunende documenten zoals het objectenhandboek, werkafspraken en mappings met verwante standaarden.  

BGT-Keten en technische voorzieningen

De technische voorzieningen die de BGT mogelijk maken zijn BRAVO van het SVB-BGT, de Landelijke Voorziening (LV) in beheer van het Kadaster en Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) van het Kadaster. Meer informatie over de BGT-keten en de bijbehorende technische voorzieningen vindt u op de bgtweb onder de pagina over het transitieproces.

Het Referentiemodel ICT-BGT op BGTweb geeft u inzicht in de ICT-componenten die uw organisatie nodig heeft om te kunnen werken met de BGT. Ook laat dit model zien op welke manieren uw applicaties communiceren met systemen binnen en buiten uw eigen organisatie.

Het Ketenontwerp BGT - Ketensamenwerking maakt de BGT helpt u om meer inzicht te krijgen welke partijen verantwoordelijk zijn voor welke taken, hoe ze zich hierin georganiseerd hebben en welke systemen ze hebben ontwikkeld om hun taken uit te voeren.

Voor vragen en meer informatie over het gebruik van BRAVO kunt u terecht op de website van het SVB-BGT of de Transitiedesk van het SVB-BGT

Op de website van het Kadaster vindt u een pagina met alle documentatie over de Landelijke Voorziening BGT op rij. U vindt hier o.a.:

- een gebruikershandleiding en toelichting t.a.v. de controleservice
- de meest recente releasenotes t.a.v. de productie en externe testomgeving
- veelgestelde vragen over de Landelijke Voorziening
- informatie over terugmelden van onjuistheden

Op de website van PDOK vindt u een instructie voor het gebruik van de BGT via PDOKDe url’s van de 4 beschikbare BGT viewservices (achtergrond, lijngericht, omtrekgericht, standaard) zijn hier te vinden. Downloaden van BGT kaartbladen kan hier.

Bij de Klantenservice BGT van het Kadaster kunnen bronhouders terecht met algemene vragen over de BGT, de Landelijke Voorziening, de controleservice of PDOK. Voor specifieke vragen over BRAVO, of over de opbouw, assemblage en aanlevering van de BGT kunnen bronhouders terecht bij de Transitiedesk van het SVB-BGT.

BGT Software Leveranciers

Voor de BGT zijn er verschillende leveranciers die software aan de BGT bronhouders leveren, waarin de BGT|IMGeo standaarden worden toegepast. Veel BGT softwareleveranciers zijn aangesloten bij GeoBusiness, de branchevereniging voor bedrijven die werken met Geo-informatie. Op de website van Geonovum vindt u meer informatie óver en vóór software leveranciers:

een overzicht van de leveranciers 
- informatie over het leveranciersoverleg
- informatie over de certificering van BGT-software en -applicaties.  

BGT Monitorrapportage en voortgangskaarten

Om inzicht te geven in de voortgang van de transitie naar de BGT, publiceert het Programmabureau BGT iedere maand een voortgangskaart of monitorrapportage met een tussenstand van de transitie (tot april 2015 gebeurde dit eens per kwartaal). Zie de pagina monitorrapportage en voortgangskaarten voor meer informatie en voor de laatste tussenstand van de transitievoortgang.

Nieuwsbrief BGT Info

Het programmabureau BGT brengt periodiek een digitale nieuwsbrief uit: BGT-info. Deze nieuwsbrief bevat een bundeling van de nieuwsberichten van het programmabureau en partners. Zie de pagina nieuwsbrieven voor een overzicht van de meeste actuele nieuwsbrieven.

BGT in de Media

Op de pagina BGT in de media vindt u een overzicht van artikelen en nieuwsberichten over de BGT.

Archief

In het archief zijn alle documenten over de BGT te vinden, die eerder werden gepubliceerd, maar niet meer op deze documentatiepagina worden genoemd.