Gebruikersverhalen

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Hoe kunt u de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gebruiken? Verschillende gebruikers zijn geinterviewd over de toepassingsmogelijkheden die zij zien. Hun verhalen vindt u hier:

De gemeente Venray werkte mee aan een filmpje: Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik over de integrale inrichting van haar informatievoorziening. De afdelingen beheer, ruimtelijke ordening en WOZ putten allemaal uit dezelfde bron. Voordeel hiervan is bijvoorbeeld dat een ruimtelijke wijziging, zoals de aanleg van een drempel in de wijk, direct in de beheerplannen van de afdeling beheer terecht komt. 
 

Ook de gemeente 's Hertogenbosch werkte mee aan een kort filmpje over de inwinning en bijhouding van topografie van hun softwareleverancier. 

In onderstaand filmpje wordt duidelijk hoe de BGT omgaat met objecten.

Heeft u ook een praktijkvoorbeeld of filmpje voor deze pagina? Laat het ons weten via postbus.BGT@minienm.nl