Indien je de nieuwsbrief niet kunt lezen, bekijk hier de online versie
*|MC:SUBJECT|*
 
Hierbij ontvangt u de nieuwe BGT-info met een bundeling van nieuws rondom de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Bezoek voor meer informatie en achtergronden ook onze website op www.BGTweb.nl en volg ons op Twitter @BGT_online voor actueel nieuws.
In deze BGTInfo leest u over het BGT Congres, gemeenten Best, Maastricht en Nieuwegein, de mijlpalenplanning voor 2015, de nieuwe berichtenstandaard, misverstanden over automatisch berichtenverkeer, nieuwe BGT-functionaliteiten in PDOK, de BGT en Linked Data, en BASIS certificaten voor BGT software. Ook vindt u onderaan een agenda voor de BGT, met specifieke aandacht voor een werkconferentie voor bedrijven en de Waterinfodag.
 

Vooraankondiging BGT Congres 'Tour de BGT'  -  Save the date! 

 
11 juni | Congrescentrum 1931 | 's Hertogenbosch 

Het BGT Congres is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Geonovum, Kadaster, KING, SVB-BGT, Dataland en GeoBusiness Nederland. Meer informatie over de opzet van het congres en de inschrijving volgen later. Houd alvast de datum vrij in uw agenda!
 

Gemeente Best als derde gemeente volledig in de landelijke voorziening: een Best resultaat!


Alweer de derde BGT-taart is uitgedeeld! Deze keer aan de gemeente Best. In 2014 hebben zij als koploper hard gewerkt aan het maken van de BGT en aan het einde van het jaar was het dan eindelijk zover: Best kon leveren aan de Landelijke Voorziening. 

Het team heeft in januari dan ook de welverdiende BGT-taart ontvangen uit handen van Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Frans Olthof (Stichting GBKN-Zuid). 
Namens het Ministerie van IenM, het SVB-BGT en Stichting GBKN-Zuid willen wij gemeente Best van harte feliciteren met zo’n Best resultaat!

Lees meer in eerder nieuwsbericht:

‘Gemeente Best als tweede Brabantse gemeente in de BGT’ 
 

Maastricht en Nieuwegein flink op stoom


Ook de eerste leveringen van de gemeentes Maastricht en Nieuwegein zijn sinds november 2014 in de Landelijke voorziening opgenomen en inmiddels via PDOK beschikbaar. Sindsdien hebben beiden niet stilgezeten, want er zijn alweer nieuwe deelgebieden in aantocht. Wij feliciteren ook deze beide gemeenten en hun leverancier Crotec met de mooie resultaten. 

Lees hier de verhalen van projectleiders Ad Balemans (Maastricht) en coördinator Geo-informatie Leendert van Dijk (Nieuwegein).
 

Op naar de finish! Mijlpalen voor de transitie in 2015


Het SVB-BGT en het programmabureau van IenM hebben voor de transitieaanpak in 2015 een mijlpalenplanning voor bronhouders opgesteld. Deze planning moet de bronhouders helpen om op tijd de finish te halen en geeft haalbare doelen om dit gefaseerd te doen.Bronhouders kunnen hun eigen voortgang in beeld brengen aan de hand van vaste indicatoren. Ook brengen de mijlpalen in zicht welke weg er nog af te leggen is om de deadline te halen, waarbij stapsgewijze ontwikkeling centraal staat.
De mijlpalenplanning en meetpunten worden meegenomen in de enquête die per kwartaal wordt rondgestuurd. De informatie die voortkomt uit de enquête is een belangrijk middel om de voortgang van de BGT in beeld te brengen. Wanneer bronhouders achter dreigen te raken wordt door het SVB-BGT of het Programmabureau contact opgenomen en wordt gepoogd om de stagnatie te doorbreken.

In een speciale publicatie over de mijlpalen wordt de mijlpalenplanning en de escalatieprocedure uitgebreid toegelicht. 

Lees meer in de publicatie 'Mijlpalen voor 2015: de BGT op weg naar de finish'

Oproep aan bronhouders: 
Heeft u de BGT voortgangsenquête van ministerie IenM nog niet ingevuld? 
Het kan nog tot 6 februari. 

 

Nieuwe BGT Berichtenstandaard beschikbaar: 
versie 1.2


De StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard regelt het uitwisselen van BGT|IMGeo gegevens van bronhouders met de BGT-keten.

In januari is een nieuwe versie van de berichtenstandaard verschenen, versie 1.2. In deze versie is het vereenvoudigde mutatieproces van de BGT doorgevoerd (zie nieuwsbericht juli 2014: 'De BGT keten is klaar voor de volgende ronde').
In het vereenvoudigde mutatieproces verdwijnt de goedkeuring, de vooraankondigingslock en is het aantal interacties tussen bronhouder en SVB-BGT sterk verminderd. Verder is terminologie geüniformeerd, zijn redactionele verbeteringen doorgevoerd en waar nodig zaken explicieter beschreven. De berichtenstandaard zal onderdeel gaan worden van de BGT regelgeving, versie 1.2 is hierop voorbereid. Om de transitie niet te verstoren en de impact voor bronhouders, leveranciers en de BGT-keten tot 2016 te minimaliseren, zijn de wijzigingen zodanig doorgevoerd dat het aanleveren van initiële leveringen en mutaties aan SVB-BGT en LV-BGT conform het vigerende schema versie 1.1.1 blijft werken.

Lees meer in de Toelichting: BGT Berichtenstandaard versie 1.2 - wat heb je nodig? van Geonovum. 

De berichtenstandaard en alle andere standaarden zijn op de website van Geonovum te vinden onder BGT | IMGeo standaarden 
 
BGT Mythbusting: Waar of niet waar? Er zijn een heleboel misverstanden rond de BGT. Om alle onduidelijkheden en tegenstrijdige berichten over de BGT de wereld uit te helpen, is het ministerie van IenM in samenwerking met het SVB-BGT begonnen om BGT-mythes aan te kaarten en te ‘busten’, door te vertellen hoe het wél zit. 

BGT-Mythe: “Je hebt automatisch berichtenverkeer nodig om te kunnen muteren.”


Dit is een misverstand. Muteren kan nu al handmatig, door middel van het uploadloket naar BRAVO en de Controleservice.

Klik hier om te lezen hoe het wel zit, en waarom het raadzaam is om alvast te starten met handmatig muteren op basis van bestandsuitwisseling. 
 

Nieuwe BGT-functionaliteiten in PDOK


PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is hét BGT-distributiekanaal, en wordt onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu continue ontwikkeld.

Sinds kort zijn er een aantal nieuwe functionaliteiten gerealiseerd om de BGT te raadplegen via PDOK. Klik hier om meer te lezen.
 

Geslaagde proef met BGT als Linked Data


Linked data is een hulpmiddel om logische verbindingen te kunnen leggen tussen uiteenlopende gegevens. 
In opdracht van het ministerie van IenM onderzocht Geonovum of Linked Data kan helpen om gegevens in het stelsel van basisregistraties met elkaar te verbinden, en wat dat vervolgens op kan leveren. Het linken van data bleek relatief eenvoudig te realiseren en levert een grote meerwaarde. 

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek, de gevonden voordelen, en een preview.
 

Nieuwe BASIS certificaten afgegeven voor BGT software 


Certificering toont aan dat software de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste manier uit te wisselen met de BGT-keten.
In december zijn twee nieuwe BASIS certificaten afgegeven voor BGT-software. Het gaat om softwarepakketten van Crotec en HawarIT. Eerder in 2014 werden drie softwarepakketten van NedGraphics gecertificeerd. De certificering is uitgevoerd door Geonovum en het Kadaster.

Klik hier voor meer informatie.
 
19 februari | Amersfoort | werkconferentie voor bedrijven die betrokken zijn bij de BGT

Uitnodiging BGT werkconferentie voor bedrijven: een praktische training over transitie- en assemblageregels
 
Op verzoek van GeoBusiness Nederland* organiseren SVB-BGT en DataLand op 19 februari een BGT werkconferentie specifiek voor alle bij de BGT betrokken bedrijven. Tijdens deze dag wordt aan de hand van praktijksituaties alle benodigde kennis t.a.v. de transitie en assemblage behandeld. Om bronhouders goed bij te staan is deze kennis onmisbaar. Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden voor de werkconferentie.
5 maart | 's HertogenBosch | WaterInfodag
 
BGT op de Waterinfodag
 
De Waterinfodag is de  jaarlijkse ontmoetings-, kennisdelings- en inspiratiedag over de informatievoorziening in de watersector.

Op de Waterinfodag verzorgen de BGT-partners een programma over de BGT en waterbeheer. Zo kan de BGT een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld efficiënter dijkbeheer, stedelijk waterbeheer, of beheer van waterleidingen. In februari volgt meer informatie over het programma. 
 

BGT AGENDA


19 FEB:  BGT Werkconferentie voor bedrijven (SVB-BGT & Dataland) | Amersfoort
05 MRT: WaterInfodag | Den Bosch
05 MRT: Work in Progress Congres KING | Maarssen
22 APR: Overheid 360º beurs | Utrecht
23 APR: Overheid 360º beurs | Utrecht
11 JUN: BGT Congres ‘Tour de BGT’ | Den Bosch
 
Deze nieuwsbrief is verzonden vanaf BGTweb. Klik hier om je uit te schrijven van de nieuwsbrief.