Indien je de nieuwsbrief niet kunt lezen, bekijk hier de online versie
*|MC:SUBJECT|*
 
Hierbij ontvangt u de nieuwe BGT-info met een bundeling van nieuws rondom de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Bezoek voor meer informatie en achtergronden ook onze website op www.BGTweb.nl en volg ons op Twitter @BGT_online voor actueel nieuws.
In deze BGT Info leest u meer over het BGT-congres, over de mijlpalen die werden behaald door de gemeenten Meppel, Venray en Dronten, over ontwikkelingen t.a.v. mutaties en automatisch berichtenverkeer, over een nieuwe BGT-mythe, over tips en tricks voor gebruik van de controle-service van het Kadaster, over de ontwikkeling van sectorale informatiemodellen voor gebruik van de BGT in andere domeinen, over de aangepaste instructie voor opbouw en assemblage, de start van een werkgroep IMGeo, en een geslaagde BGT-werkconferentie voor bedrijven. Ook vindt u onderaan een agenda voor de BGT, met specifieke aandacht voor de Waterinfodag en het KING Work in Progress Congres op 5 maart, en de BGT Bestuurdersbijeenkomsten in mei 2015.
 

Inschrijving BGT Congres 'Tour de BGT' geopend  -  Save the date en schrijf je alvast in!


Op 11 juni 2015 wordt congrescentrum 1931 te ’s Hertogenbosch omgedoopt tot ‘Tour de BGT’ voor hét BGT congres van het jaar. Bronhouders, gebruikers, leveranciers en partners van de BGT touren een dag met ons mee langs wegen, water, groen en spoor op de digitale basiskaart. 
 
Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven
 

Weer een stukje BGT toegevoegd aan de Landelijke Voorziening!  


De Landelijke Voorziening wordt steeds verder gevuld met stukjes BGT en de transitie komt steeds meer op gang. In de afgelopen maand werden er weer twee nieuwe gemeenten toegevoegd aan het groeiend aantal gemeenten dat in de Landelijke Voorziening zit:

Gemeente Meppel doet eerste deellevering

Zo leverde gemeente Meppel samen met leverancier Vicrea haar eerste deelgebied aan de LV. Een mooie prestatie, om als één van de eerste niet-koplopers nu ook een levering te doen. De levering is een succes dat naar meer smaakt. Chong-woo Chiang is dan ook van plan om vanaf nu elke maand een nieuwe levering te doen, volgens de nieuwe instructie voor opbouw en assemblage, die het SVB-BGT op 30 januari presenteerde (zie verderop in deze nieuwsbrief).

Gemeente Venray volledig in de LV
Gemeente Venray was één van de eerste bronhouders die actief bezig was met de opbouw van haar bestand. Samen met leverancier Nedgraphics heeft Venray in februari haar volledige grondgebied aan de Landelijke Voorziening geleverd.

Projectleider Wilma Theunissen: “Het was een behoorlijk zware klus om alles op tijd verwerkt te krijgen, dus we zijn erg opgelucht dat het allemaal gelukt is”. Lees hier de uitgebreide reactie en terugblik op het project van Wilma Theunissen.
Gemeente Dronten volledig in de LV én BGT-beheer via dagelijkse mutaties 

De gemeente Dronten was in het voorjaar van 2014 de eerste koploper waarvan een initieel BGT bestand succesvol werd aangeleverd en verwerkt. Na een periode proefdraaien met initiële leveringen, mutatieleveringen en assemblageprocedures, is het nu dan eindelijk zo ver: de gemeente Dronten is klaar met haar BGT-project. Daarnaast heeft gemeente Dronten als eerste koploper samen met haar leverancier NedGraphics en de verticale keten een belangrijke tweede mijlpaal bereikt. Gemeente Dronten is namelijk ook als eerste gemeente voor haar gehele grondgebied in beheer gegaan. 

Lees hier meer over het BGT-project van de gemeente Dronten, over hoe zij nu al dagelijks mutaties upload naar het SVB-BGT, en over hoe die vervolgens automatisch met de Landelijke Voorziening worden gesynchroniseerd. Lees daarnaast verderop in deze BGT Info meer nieuws over de stand van zaken rondom automatisch berichtenverkeer in de BGT keten.

De BGT-partners feliciteren alle drie de gemeenten met hun geweldige resultaat en komen binnenkort graag langs in Venray en Dronten met BGT taart, om de projectteams te bedanken voor hun geweldige prestatie!
 

Geautomatiseerd berichtenverkeer tussen SVB-BGT en Kadaster gerealiseerd


Naast de handmatige variant voor de uitwisseling van bestanden met het Kadaster, is in oktober gestart met de bouw van het geautomatiseerd berichtenverkeer tussen SVB-BGT en het Kadaster volgens de nationale standaard Digikoppeling. Deze koppeling is in de periode december 2014 en januari 2015 door beide organisaties uitgebreid getest, zodat eind februari 2015 de “knop” om kon worden gezet en de koppeling gebruikt kan gaan worden.

Vanaf maart 2015 worden dan ook de mutaties van bronhouders (bijvoorbeeld de mutaties van Dronten) geautomatiseerd doorgezet naar de Landelijke Voorziening bij het Kadaster. Op deze manier is de keten alvast klaar voor de grote aantallen mutaties die er aan zitten te komen.

Binnenkort beschikbaar: Zelftestvoorziening voor geautomatiseerd berichtenverkeer tussen Bronhouders en SVB-BGT

Wanneer binnenkort meer bronhouders dagelijks mutaties gaan aanleveren, is het natuurlijk ook fijn als mutaties voor die bronhouders ‘vanzelf’ kunnen gaan. Op dit moment wordt daarom ook hard gewerkt aan de realisatie van het geautomatiseerde berichtenverkeer tussen Bronhouders en het SVB-BGT volgens de nationale standaard Digikoppeling.

Onderdeel van de bouw is het ter beschikking stellen van een “zelftestvoorziening”, waarbij het mogelijk wordt gemaakt voor Bronhouders (en/of hun leveranciers) om via het Bravo portaal te testen of de berichtenuitwisseling goed werkt. Naar verwachting zal deze voorziening half maart opgeleverd worden.
 
BGT Mythbusting: Waar of niet waar? Er zijn een heleboel misverstanden rond de BGT. Om alle onduidelijkheden en tegenstrijdige berichten over de BGT de wereld uit te helpen, is het ministerie van IenM in samenwerking met het SVB-BGT begonnen om BGT-mythes aan te kaarten en te ‘busten’, door te vertellen hoe het wél zit. 

Mythe: “Je moet wachten op andere bronhouders of software om op te bouwen of te leveren.” Dit is een misverstand.


Als u nog niet begonnen bent met opbouwen of leveren van de BGT, is er geen reden om in 2015 langer te wachten. Lees hier waarom het beter is om juist niet te wachten. Lees daarnaast meer over software, omgang met andere bronhouders, en de mijlpalenplanning voor 2015.
 

Nieuwe tips en tricks voor gebruik van de Controle Service  

 
Voor de Landelijke Voorziening BGT is al sinds april 2014 een Controle Service beschikbaar voor bronhouders en bedrijven. Zowel initiële leveringen als mutatieleveringen kunnen hiermee technisch gecontroleerd worden.

In de eerste weken van 2015 is een duidelijke toename in het gebruik van de controleservice geconstateerd. In week 3 werd bijna de 400 aangetikt! Dat is goed nieuws, want het betekent dat bronhouders actief bezig zijn met de BGT. Tegelijkertijd zorgt dat soms voor wachtrijen. Belangrijk is dus dat bronhouders sociaal met de voorziening omgaan: stop de wachtrij daarom niet te vol met bestanden!

Bij het Kadaster werkt men ondertussen aan verbetering van de verwerkingscapaciteit van de controleservice, zodat de resultaten van de technische controle nog sneller beschikbaar zijn. En let op: met deze controle bent u er nog niet. Door Bravo wordt nog een inhoudelijke controle uitgevoerd op elk bestand, waarbij men kijkt of het bestand voldoet aan de assemblageregels. Tenslotte kunnen de gegevens bij het inlezen nog worden geconfronteerd met overlap met reeds in Bravo aanwezige gegevens. Er zit immers steeds meer in. Met elkaar gaan we ervoor: 2015 wordt het jaar van de BGT!

Op basis van de nieuwe ontwikkelingen zijn de tips en tricks voor het gebruik van de controleservice nog eens opgepoetst, in het nieuwe tips & tricks document en de bijbehorende presentatie. Deze documenten zijn tevens te vinden op de BGT documentatiepagina van het Kadaster.
 

SVB-BGT publiceert aangepaste Instructie voor Opbouw en Assemblage

 
Sinds 1 februari geldt de aangepaste Instructie voor opbouw en assemblage BGT, versie 3.0. Deze nieuwe versie bevat o.a. aanpassingen en aanvullingen wat betreft Rijkswaterstaat (uitbreiding karteerinstructies), EZ en Prorail (verbeterde bestanden in shape-formaat). De aangepaste instructie vindt u hier, op de website van het SVB-BGT.
 

Ontwikkeling van Sectorale Informatiemodellen: voor BGT gebruik in andere domeinen 


Een goede manier om de BGT te laten renderen is door BGT-informatie te gebruiken in aanpalende branches en vakgebieden. Vanuit verschillende vakdisciplines en branches wordt de BGT dan ook aangegrepen om aansluitend op de BGT en IMGeo sectorale Informatiemodellen te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het IMWA (water), IMBRO (basisregistratie ondergrond), IMBOR (informatiemodel beheer openbare ruimte), en IMKL (kabels en leidingen). 

Deze keer: Stedelijk Water


De BGT Info houdt u op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van deze sectorale informatiemodellen in verschillende domeinen. Deze keer met een bericht over het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) dat aansluit op de BGT. Ook Stedelijk water is immers Geo-informatie. Lees hier meer over het Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) en het GWSW.
 

Start werkgroep: Uitbreiding IMGeo domeinwaarden en attribuutgegevens horizontaal berichtenverkeer


Bij BGT|IMGeo bronhouders bestaat de behoefte om meer gegevens bij te houden en uit te wisselen richting de interne afnemers (bijv. groenbeheer, wegbeheer) dan nu in BGT|IMGeo standaarden mogelijk is. Denk aan het uitwisselen van bijvoorbeeld een ‘biggenrug’ als typering van een weginrichtings-element of de ‘snoeihoogte’ van een groenvoorziening. 

Geonovum wil met een werkgroep van leveranciers en bronhouders inventariseren welke extra waarden en gegevens het Geo-BOR koppelvlak zou moeten kunnen uitwisselen. Doel van de werkgroep is om – vooruitlopend op de beschikbaarheid van IMBOR - tot een werkafspraak te komen over hoe om te gaan met deze extra waarden en gegevens.

Wilt u meer informatie of wilt u meedenken/meepraten en aanmelden voor deze werkgroep? Klik hier.
 

Geslaagde BGT werkconferentie voor bedrijven: over afstemmen, assembleren en controleren


Op donderdag 19 februari vond in De Observant te Amersfoort de BGT werkconferentie voor leveranciers plaats. Deze sessie, georganiseerd door het SVB-BGT en DataLand, stond in het teken van de assemblage van de BGT. 
Deelnemers van verschillende organisaties bogen zich gezamenlijk over actuele vraagstukken uit de praktijk, nadat zij door Adrie Noorlander (SVB-BGT) en Roelof van der Wal (RVO, Ministerie EZ) wegwijs waren gemaakt in de assemblage afspraken. Vervolgens werd het controleproces toegelicht.

In de middag gaf Geert Alberts (SVB-BGT) een demonstratie van BRAVO waaruit maar weer eens bleek dat tijdige afstemming tussen bronhouders een belangrijk aandachtspunt is en blijft. De sfeer was goed en de discussies onder leiding van dagvoorzitter Erik Meerburg (Geo Academie) kwamen goed op gang. Al met al een geslaagde en leerzame dag. 

Klik hier om de presentaties, een filmpje en meer foto’s van de werkconferentie te bekijken.
 
5 maart | 's HertogenBosch | WaterInfodag
 

Kom naar het speciale BGT-programma op de Waterinfodag

 
De Waterinfodag is de  jaarlijkse ontmoetings-, kennisdelings- en inspiratiedag over de informatievoorziening in de watersector.

Op de Waterinfodag verzorgen de BGT-partners een programma over de BGT opbouw, beheer en gebruik in de watersector. Klik hier voor meer informatie over het programma en kom langs bij één van onze sessies!
5 maart | Utrecht | Work in Progress congres 
 

Schrijf je in voor het Work in Progress Congres voor gemeenten en neem deel aan het gesprek over "De transitie náár en het gebruik ván de BGT"


Het Work in Progress congres voor gemeenten wordt georganiseerd door KING en VNG en focust zich op informatievraagstukken. 

Op het Work in Progress congres verzorgen de BGT-partners gezamenlijk een BGT-verbindingstafel, voor al uw vragen en opmerkingen over de transitie náár en het gebruik ván de BGT. Schuif aan tafel en ga het gesprek aan met uw collega gemeenten, het ministerie van IenM, en het SVB-BGT. Klik hier voor meer informatie.
BGT AGENDA

05 MRT: WaterInfodag | Den Bosch
05 MRT: Work in Progress Congres KING | Utrecht
01 APR: Tweede Mijlpaal in de transitie naar de BGT (zie '
mijlpalen')
22 APR: Overheid 360º beurs | Utrecht
23 APR: Overheid 360º beurs | Utrecht
..... MEI: Bestuurdersbijeenkomsten BGT | regio Noord, Oost, Zuid en West
11 JUN: BGT Congres ‘Tour de BGT’ | Den Bosch
Mei 2015 | Regio Noord, Oost, Zuid, West | Bestuurdersbijeenkomsten over de BGT
 

Vooraankondiging: Bestuurdersbijeenkomsten 2015

 
Waar veiligheid in de wijk in het geding is, behoefte aan ouderenzorg groeit of arbeidsparticipatie achterblijft, wordt al snel de vraag gesteld wáár deze verschijnselen zich precies voordoen.

Hoe de BGT een rol kan spelen bij het in kaart brengen en oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken kunnen bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen gaan ervaren tijdens de Bestuurdersbijeenkomsten BGT, die in mei 2015 plaats zullen vinden per regio.

Meer informatie over data, locatie en programma volgt in de loop van de komende weken via bgtweb, de bgt-info en in een persoonlijke uitnodiging aan bestuurders.
 
Deze nieuwsbrief is verzonden vanaf BGTweb. Klik hier om je uit te schrijven van de nieuwsbrief.