OOV | Klaar voor de BGT

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Rob PetersEigenlijk komt de BGT voor de sector openbare orde en veiligheid (OOV) te laat. Rob Peters, chief information officer van de Veiligheidsregio Kennemerland, had gehoopt dat de BGT al veel eerder beschikbaar zou zijn. Want de systemen van die sector zijn daar al helemaal klaar voor. Tegelijk snapt hij dat het opzetten van zo’n informatie-infrastructuur een ingewikkelde klus is. Hij pleit er dan ook voor om het goed aan te pakken.

Hoe komen jullie op dit moment aan je gegevens?

‘Wat wij nu doen, is het bij elkaar harken van gegevens,’ vertelt Rob. ‘We zijn informatieverzamelaars in de regio. We collecteren nieuwe kaartlaagjes. Hebben we ergens weer wat gegevens losgepeuterd, dan pompen we dat van server naar server. Of we krijgen het op een cd’tje. Eigenlijk is dat natuurlijk niet meer van deze tijd. Voor iedere gegevensset die we bemachtigen, richten we een apart systeempje in. Dat is niet handig.’

Wat kan de BGT daaraan veranderen?

‘Met de BGT kunnen we gebruik maken van een grote, landelijke kaart die gestandaardiseerd, actueel en uitwisselbaar is. Die basiskaart kunnen wij gebruiken als ondergrond voor het projecteren van onze eigen gegevens. Om optimaal te profiteren van die ondergrond, willen wij een informatiemodel voor onze sector ontwikkelen. Het ministerie van IenM wil die ontwikkeling ondersteunen. Als veiligheidsregio moeten wij bijvoorbeeld in beeld hebben waar zich risico-objecten bevinden. Dat moet heel nauwkeurig. Als we onze risicomodellen naadloos op de BGT en de risicokaart kunnen laten aansluiten, is het mogelijk op de landelijke kaart in te zoomen en zo de details, zeg maar de plusinfo, te bekijken van onze regionale kaarten. Die verdere standaardisatie, maakt het dan ook makkelijker om gegevens uit te wisselen over plekken waar verschillende regio’s aan elkaar grenzen. Wij willen van de BGT zo de kapstok maken waaraan we onze eigen informatie ophangen. En daar kijken we al lang naar uit.’

Wat is de uitdaging van de invoering van de BGT?

‘Gemeenten en andere overheden moeten zich realiseren dat de BGT een informatie- infrastructuur is. Iedereen snapt dat wegen geld kosten, dat een spoorwegnet kosten met zich meebrengt. Maar dat een BGT eigenlijk precies hetzelfde is, dat wordt niet altijd ingezien. En àls men dat al inziet, is er ook nog de angst om er alleen voor te moeten opdraaien. Om de kosten ervoor te moeten dragen. Daarom moet je het samen doen.‘

Waarom is de invoering van de BGT belangrijk?

‘Vroeger stond er één grote database in het midden van het land: de alwetende database. Daar haalde iedereen zijn informatie uit. Maar onze wereld is inmiddels zo complex geworden dat we niks meer hebben aan een statische database. Informatie ligt bij verschillende bronhouders op verschillende plekken in het land. Bovendien is de informatie constant in beweging.’ Tot slot zegt Rob: ‘Onze wereld is niet zomaar complex, maar exponentieel complex. Als er ergens één dingetje misgaat, dan heeft dat een veelvoud van gevolgen. In zo’n wereld is een goede informatie-infrastructuur van vitaal belang.’