Standaarden en objectinformatie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Uniformiteit door middel van standaarden

Alle fysieke objecten in Nederland zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn eenduidig vastgelegd in de BGT. De bronhouders leveren deze objecten volgens standaarden aan. Dit levert een basiskaart op: de BGT laag. Iedereen kan deze kaart gebruiken als ondergrond. 

2

Details op de kaart met IMGeo

Sommige bronhouders leggen meer details vast: de IMGeo laag. Dit omvat meer gedetailleerde informatie over het object. Bestaat een weg bijvoorbeeld uit asfalt of klinkers? En liggen er verkeersdrempels of niet? Staan er brandweerkranen? Veel gebruikers nemen deze detailinformatie af voor verschillende doelen. Door dit conform standaarden te doen, zijn die gegevens in verschillende werkprocessen herbruikbaar. Zowel voor de eigen organisatie als voor andere organisaties.

Voorbereiding op 3D en plantopografie

De BGT is verder al voorbereid op 3D en op zogenaamde ‘plantopografie’ (toekomstige topografie). Beiden zijn nog niet verplicht voor bronhouders, maar zijn al wel opgenomen in de standaard. Dit zorgt ervoor dat deze informatie op voorhand al gestandaardiseerd is.

Meer weten?

Meer informatie over objectinformatie is te vinden tussen de BGT Documentatie bij ‘Standaarden’ en op de website van Geonovum.