Thema: Algemeen

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Serviceverlening, lastenverlichting en kostenbesparing

Met het stelsel van basisregistraties kunnen overheden -maar ook andere organisaties gegevens met elkaar delen. Dit leidt enerzijds tot meer service voor burgers en bedrijven (klanten) en anderzijds tot een administratieve lastenverlichting en kostenbesparing. Door de BGT voldoet Nederland bovendien aan Europese regels over het beschikbaar maken van geo-informatie aan burgers en bedrijven.

Bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen voor de (ver)bouw van een huis, voor
grondwateronttrekking of bomenkap. Op dit moment beheren verschillende organisaties alle benodigde gegevens, zoals gegevens over perceelgrenzen of bestemmingsplannen. Met behulp van basisregistraties hoeven gegevens die al bekend zijn niet nogmaals te worden uitgezocht of ingevuld.

image