Thema: Openbare orde en veiligheid

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Het stelsel van basisregistraties levert een bijdrage aan de openbare orde en veiligheid. Bijvoorbeeld bij een ramp moet er adequaat gehandeld worden en moeten gegevens snel beschikbaar zijn. Denk aan gedetailleerde kaarten van het rampgebied, de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of de persoonsgegevens van de mensen in het getroffen gebied. Door het stelsel van basisregistraties zijn de benodigde gegevens eenvoudiger en sneller voorhanden.

Risicobeheersing, calamiteitenbestrijding en -nazorg blijft niet beperkt tot overheden. Ook private partijen spelen hierin een rol. Denk aan netbeheerders, telecom-aanbieders, vervoerders en verzekeraars. Deze partijen hebben ook baat bij een goede gedeelde kaart, zowel voor hun interne processen als ook bij de informatie-uitwisseling met ketenpartners en overheden.

image