BGT Transitie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Maken van de BGT: de transitie

Op dit moment gebruiken bronhouders nog vaak verschillende basiskaarten, zoals de punt- en lijngerichte Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN). Deze bronhouders moeten voor 1 januari 2016 hun bestaande gegevens hebben omgezet in BGT-vorm en de onderlinge grenzen hebben afgestemd. Het overgaan van de oude basiskaarten naar de BGT noemen we de transitie. De transitie zal in de periode vanaf 2013 tot 1 januari 2016 plaatsvinden.

Rollen en verantwoordelijkheden

De bronhouders zijn verantwoordelijk voor de transitie naar de BGT. De regie over de transitie is belegd bij het SVB-BGT (Samenwerkingsverband Van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt toezicht op de transitie en is verantwoordelijk voor de invoering van de wet BGT.

Bijhouden van de BGT

Na het aanleveren van de BGT-gegevens door een bronhouder, moet de bronhouder deze gegevens goed bijhouden. Als gegevens veranderen moeten deze gegevens gemuteerd worden. De bijhouding heeft tot doel de al aanwezige objecten actueel en juist te houden en waar nodig aan te vullen met meer gedetailleerde informatie.