Transitiestappenplan voor bronhouders

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Het is belangrijk dat bronhouders ruim vóór 2015 gestart zijn met de voorbereidingen om op tijd klaar te zijn. Op 1 januari 2016 gaat de wet in en moet de BGT landsdekkend gevuld zijn met de informatie die op dit moment beschikbaar is bij de bronhouders. 

Het opbouwen van de BGT door bronhouders bestaat uit een aantal stappen:

1. Opbouw door bronhouder

De opbouw van de BGT wordt door een bronhouder, mogelijk samen met andere bronhouders en/of uitbesteed aan een marktpartij, uitgevoerd. De opbouw houdt globaal in dat al beschikbare informatie wordt omgezet in BGT-vorm, zodanig dat het voldoet aan de standaarden en daarin opgenomen kwaliteitseisen t.a.v. volledigheid, juistheid en actualiteit. Het is belangrijk gelijk rekening te houden met de begrenzingen van de eigen objecten met aanliggende bronhouders.

2. Initiële levering

De volgende stap voor een bronhouder is het doen van een eerste (initiële) levering van de BGT van een deelgebied aan SVB-BGT. Het SVB-BGT gaat uit van deelgebieden waarin in ieder geval objecten zitten van de gemeente, het waterschap en de landbouwpercelen van het Ministerie van EZ. Naderhand kunnen de objecten van de provincie, Rijkswaterstaat, Prorail en Defensie worden ingepast. Het op elkaar afstemmen en inpassen van objecten noemen we ook wel assemblage.

3. Afstemmen (assemblage)

Voor de BGT is het erg belangrijk dat bronhouders de grenzen tussen hun objecten goed en precies afbakenen, dit wordt ook wel ‘assemblage’ genoemd. Het SVB-BGT faciliteert deze assemblage zowel op organisatorisch (door elkaar rakende bronhouders bij elkaar aan tafel te brengen) als technisch (door middel van het BRAVO systeem wordt alles ‘naadloos’ passend gemaakt). SVB-BGT toetst of de afstemming met andere bronhouders op een goede wijze is uitgevoerd.

Meer informatie over de transitie?

Meer informatie over de transitie en handige documenten voor bronhouders zijn te vinden tussen de BGT documentatie bij ‘BGT Bronhouders: BGT Maken, Beheren en Bijhouden’. 

SVB-BGT 

Het SVB-BGT kan bronhouders helpen bij de transitie middels verschillende faciliteiten. Lees op de website van SVB-BGT meer over de transitie naar de BGT.