Transitieproces en BGT-keten

  • iedereen (publiek zichtbaar)

BGT-gegevens verzamelen, afstemmen en aanleveren

Om de BGT-gegevens aan te kunnen leveren, verzamelen de bronhouders de gegevens van hun gebied en zetten deze om naar BGT-specificaties. Aangezien vaak verschillende bronhouders eigenaar zijn van gegevens in één gebied, moeten deze bronhouders hun informatie op elkaar afstemmen. Zo kan het zijn dat in een gebied huizen staan, een provinciale weg loopt, maar ook landbouwgrond is. De gemeente is verantwoordelijk voor de gegevens over het woongebied, de provincie voor de gegevens over de provinciale weg en het Ministerie van Economische Zaken over de gegevens van de landbouwgrond. Deze gegevens moeten goed op elkaar aansluiten. 
Zodra de BGT-gegevens van een (deel)gebied compleet zijn, kunnen de gegevens door de bronhouders aan de keten geleverd worden.  

De BGT-Keten

Vervolgens zorgt de BGT-keten voor verwerking, opslag en distributie van de gegevens van de bronhouders, zodat gebruikers er mee aan de slag kunnen. Het ministerie van IenM stuurt de keten aan en wordt daarbij ondersteund door Geonovum. Per 1 april 2014 is de BGT-keten live. Dat wil zeggen dat de eerste bronhouders hun gegevens via het SVB-BGT kunnen aanleveren aan de Landelijke Voorziening en dat deze gegevens via PDOK voor gebruikers beschikbaar zijn. 

De BGT-keten bestaat uit vijf stappen:

BGT keten

1. Bronhouders leveren gegevens aan

Bronhouders verzamelen de gegevens van hun gebied en zetten deze om naar BGT-specificaties. De stappen die de bronhouder hiervoor dient te nemen staat omschreven onder het kopje "Voor bronhouders". Zodra de BGT-gegevens van een (deel) gebied compleet zijn, worden de gegevens gecontroleerd door de controleservice. Daarna worden ze aan SVB-BGT geleverd.

De controleservice is de centrale ketenvoorziening waarmee getoetst wordt of leveringen voldoen aan de technische eisen die zijn gesteld in de standaard IMBGT. Dit is heel belangrijk voor het daadwerkelijk uitwisselbaar maken van de informatie. De controleservice is dus voor iedereen (bronhouders, leveranciers, BRAVO) de toets om vast te stellen of een levering technisch in orde is en wordt dan ook op meerdere momenten in het ketenproces gebruikt. Meer informatie over de standaard is te vinden op de website van Geonovum.

2. Assemblage van informatie van bronhouders (BRAVO, door SVB-BGT)

In het BRAVO systeem van SVB-BGT worden leveringen van bronhouders vastgelegd, om zo bij te houden wie wat heeft aangeleverd en welke status de leveringen hebben in het proces van onderlinge afstemming. Verder zorgt BRAVO ervoor dat elkaar rakende leveringen naadloos ‘geassembleerd’ worden tot een aaneengesloten geheel. Als dit gebeurd is, wordt het bestand wederom gecontroleerd door de controleservice. Als het bestand in orde is kan het door naar de Landelijke Voorziening ter registratie.

3. Landelijke voorziening als centrale registratie (door Kadaster)

De Landelijke Voorziening is de centrale registratie. In formele zin is een levering pas BGT als het in de centrale registratie zit. Door de historie vast te houden, vormt de Landelijke Voorziening het ‘geheugen’ van de BGT. Zo is hier altijd na te gaan hoe de topografische situatie op een bepaald moment in het verleden was. De Landelijke Voorziening levert wekelijks (vanaf 2015 dagelijks) gegevens door aan PDOK voor distributie naar gebruikers.

4. Verstrekking aan gebruikers (door PDOK)

PDOK is het loket voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. PDOK voorziet in de distributie van de BGT door middel van download- en view mogelijkheden.

5. Gebruikers gebruiken de BGT in hun eigen werkproces

Voorbeelden van het gebruik van de BGT zijn te vinden onder de pagina Gebruik BGT

Meer informatie?

U vindt meer informatie over de keten, de ketenpartners en ketenprocessen tussen de BGT Documentatie, bij het kopje 'BGT-keten en technische voorzieningen'.