Transitievoortgang

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Voortgangskaarten en monitorrapportages

Om inzicht te geven in de voortgang van de transitie naar de BGT, publiceert het Programmabureau BGT iedere maand een voortgangskaart of monitorrapportage met een tussenstand van de transitie. De voortgangskaarten en monitorrapportages zijn openbaar en bieden in één oogopslag een overzicht van de stand van de transitie naar de BGT. Ze zijn bedoeld als informatie voor alle betrokkenen bij de BGT en dienen daarnaast als basis voor sturing aan het transitieproces. 

U vindt deze voortgangskaarten en monitorrapportages op https://bgtweb.pleio.nl/monitor-rapportage-voortgangskaarten en elke maand in een nieuwsbericht en op de homepagina van BGTweb.