Verbeter de kaart

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Het kan zijn dat iets niet klopt of ontbreekt in de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Doe dan een terugmelding via ‘Verbeter de kaart’.

image

Verbeter de Kaart

Terugmeldingen zijn een belangrijk kwaliteitsinstrument van de BGT. Met behulp van terugmeldingen weten bronhouders waar ze de kaart moeten verbeteren. Verbeter de kaart is het officiële terugmeldsysteem van de BGT. Iedereen kan bij de BGT terugmeldingen te doen. Bestuursorganen zijn sinds de ingang van de wet BGT (1 januari 2016) zelfs verplicht om terug te melden wanneer zij twijfelen over gegevens in de BGT.  Samen houden we de kwaliteit van de BGT hoog!

Hoe doe ik een melding?

Een wijziging doorgeven in de BGT is via Verbeter de kaart een stuk eenvoudiger geworden. Gebruikers kunnen een punt prikken op de locatie waarover zij een melding willen maken. Dit kan door op BGT niveau in te zoomen. Er verschijnt dan een informatiepop-up waarin een omschrijving van de terugmelding kan worden achtergelaten. Gebruikers kunnen hier ook een e-mailadres achterlaten, zodat ze op de hoogte worden gehouden van het verloop van hun terugmelding. Kijk op: http://www.verbeterdekaart.nl/ onder het kopje veelgestelde vragen voor de nieuwste informatie over het doen van een terugmelding.

image


Hoe beoordeel ik een melding?

Bronhouders kunnen de binnengekomen terugmeldingen van Verbeter de kaart beoordelen in het mutatiemeldsysteem van SVB-BGT. De terugmeldingen worden automatisch in dit systeem gezet. Wanneer de bronhouder een terugmelding in dit systeem beoordeeld, wordt deze beoordeling automatisch doorgestuurd naar Verbeter de kaart. De terugmelder ontvangt hierover ook een e-mailbericht. Vervolgens wijzigt de bronhouder ook de BGT. Voor meer informatie voor bronhouders klik hier.

Wanneer moet een terugmelding afgerond zijn?

De termijn waarbinnen de terugmelding afgerond moet zijn, valt samen met de wettelijke actualiteitseisen aan de BGT. Deze actualiteitseisen verschillen weer per object: zo mag een pand maximaal 6 maanden achterlopen op de actualiteit, een terreindeel maximaal 18 maanden. Wanneer de terugmelding verwerkt moet zijn, hangt dus af van het type object waarop gemeld is en hoe lang het object al bestaat. Voor een terugmelding op een pand dat gisteren gebouwd is, heeft de bronhouder zes maanden de tijd om te muteren. Een terugmelding op een pand dat zeven maanden geleden gebouwd is, moet de bronhouder zo snel mogelijk oplossen. De BGT voldoet immers niet aan de gestelde kwaliteitseisen. Hierbij is de afspraak dat minimaal in de eerst volgende bijhoudingsronde de BGT wordt aangepast.

De precieze wettelijke actualiteitseisen per object vindt u in paragraaf 4.1 van de BGT standaard.

Meer vragen?

Kijk op de webpagina van Verbeter de kaart bij ‘veelgestelde vragen’ voor een handleiding voor gebruik van Verbeter de kaart. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het Kadaster. Klik hier voor meer informatie voor bronhouders over Verbeter de kaart en het mutatiemeldsysteem. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de transitiedesk van SVB-BGT.