Voorbeelden van BGT gebruik

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De BGT is op veel terreinen toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, veiligheid, nutsvoorzieningen, et cetera. De BGT heeft een grote meerwaarde voor werkzaamheden waarbij een gedetailleerde kaart nodig is. Onderstaand vindt u verschillende voorbeelden van deze toepassingen, en verhalen over de implementatie van BGT gebruik.

Verhalen over de implementatie van BGT gebruik bij gemeenten

De afdeling Basisinformatie van de gemeente Amsterdam publiceerde onlangs het artikel 'BGT: wat wil de stad' over het ontwikkelen BGT producten, die aansluiten bij de behoefte van (potentiële) gebruikers in de stad. Daarnaast schreef Luc Sour, adviseur openbare ruimte, als uitgesproken voorstander van het gebruik van kaarten, over wat de BGT kan betekenen voor het thema 'leefomgeving'. Lees ook zijn artikel 'Groen is de X-factor van de stad'. Lees hier meer over hoe gemeenten kunnen profiteren van het landelijke IMBOR model. De gemeente Amsterdam gebruikt dit model al enige tijd. De ervaringen van deze gemeente lees je hier. 

Heeft u zelf een artikel gelezen of geschreven over de implementatie van BGT gebruik, dat interessant is om te delen via de BGT Info of BGTweb? Laat het ons weten via post.bgt@minienm.nl

image
Bestuurders over het gebruik van geo-informatie en de BGT

In mei 2015 gingen bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen met elkaar in gesprek over het gebruik van ruimtelijke informatie en de BGT. Hun bevindingen, vragen en antwoorden over de toepassingen en meerwaarde van de BGT werden samengevat in een publicatie en een filmpje.

Bekijk het filmpje: 'Beter besturen met de BGT'
Bekijk de publicatie: 'Beter besturen met de BGT'

Interviews met BGT gebruikers uit verschillende sectoren

Verschillende gebruikers zijn geïnterviewd over de toepassingsmogelijkheden die zij zien. Hun verhalen zijn hier te vinden:

Provincie Flevoland: Geo informatie als cement voor beleid
Gemeente Amsterdam: profijt IMBOR model

- Drechtsteden: Eenvoudig openbare ruimte beheren
- Dunea: Implementatie van de BGT

Achmea: Nederland een beetje veiliger maken
Brandweer Hollands-Midden: Brand veel effectiever voorkomen en bestrijden
Ruimtelijke Ordening "Voor ons is de BGT de ideale onderlegger"
Openbare Orde en Veiligheid "Klaar voor de BGT"
Gemeente ’s-Hertogenbosch: het beheer van de openbare ruimte
Gemeente Venray: de integrale aanpak 

Kracht van de Kaart

Geonovum en KING Gemeenten maakten een aantal filmpjes over de 'Kracht van de Kaart', waarin duidelijk wordt wat de BGT en geo-informatie kan bijdragen aan effectiviteit van gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld in het sociaal domein:

Bekijk het filmpje: 'Geo-informatie bij de gemeente Rotterdam'
- Bekijk het filmpje: 'Geo-informatie, BGT en wijkgericht werken'
- Bekijk het filmpje: 'Geo-informatie, BGT en ouderenzorg'

Integrale informatievoorziening: Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik

De gemeente Venray werkte mee aan een filmpje: Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik over de integrale inrichting van haar informatievoorziening. De afdelingen beheer, ruimtelijke ordening en WOZ putten allemaal uit dezelfde bron. Voordeel hiervan is bijvoorbeeld dat een ruimtelijke wijziging, zoals de aanleg van een drempel in de wijk, direct in de beheerplannen van de afdeling beheer terecht komt. 


Het Vlaamse Grootschalig Referentie Bestand

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Onderstaande video geeft uitleg over het gebruik van de GRB.

 

Heeft u ook een praktijkvoorbeeld of filmpje voor deze pagina? Laat het ons weten via postbus.BGT@minienm.nl