Waarom de BGT?

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. 
 
Voordelen van BGT-gebruik voor de overheid

De BGT is één uniforme basiskaart, die alle overheidsinstanties vanaf 1 juli 2017 verplicht moeten gebruiken. Als alle overheden dezelfde gestandaardiseerde kaart gebruiken, levert dat vele voordelen op:
 
  • een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn actueel en betrouwbaar; 
  • administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren en in te zien;
  • een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling van de gegevens mogelijk. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens om de gegevens met elkaar uit te kunnen wisselen is dus niet meer nodig;
  • kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Voordelen van de BGT als Open Data

De BGT komt als ‘Open Data’ beschikbaar voor de samenleving. Dit maakt de informatie daadwerkelijk toegankelijk voor burgers, verlaagt de drempel voor investeringen in nieuwe producten en diensten en biedt kansen voor nieuwe dienstverlening door bedrijven.