Wanneer moet de BGT er zijn?

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De wet BGT per 1 januari 2016 van kracht

Op 1 januari 2016 is de wet BGT in werking getreden en zijn bronhouders verplicht hun bestaande informatie in BGT-formaat beschikbaar te hebben in de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). Zo ontstaat een landsdekkend en digitaal kaartbeeld van Nederland. Deze deadline is niet gehaald maar naar verwachting zal de LV BGT in de eerste maanden van 2017 geheel gevuld zijn.

De gebruiksplicht, die op  1 januari 2017 in zou gaan, gaat een half jaar later in: op 1 juli 2017 zijn overheden en organisaties die in opdracht van de overheid werken verplicht de BGT te gebruiken. Lees hier meer over dit besluit.

 
2
 
 
BGT Releasekalender
Meer informatie over de planning is te vinden op de website van de Digitale Overheid.