Wat is de BGT?

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Eén uniforme, gedetailleerde, digitale basiskaart van Nederland

1De Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT) is per 1 januari 2016 dé uniforme, gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland geworden. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd.
 
De BGT wordt gemaakt en beheerd door de zogenaamde bronhouders. Dit zijn gemeenten, provincies, waterschappen, het Ministerie van Economische Zaken (Landbouw), het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Nu gebruiken deze organisaties nog vaak verschillende basiskaarten. Met de komst van de BGT gaan deze verschillende kaarten op in één uniforme digitale basiskaart. Hierdoor wordt informatie beter uitwisselbaar, efficiënter ingewonnen en beter (en gratis) toegankelijk. 
 
De wet BGT 
 
Op 1 januari 2016 is de wet BGT in werking getreden. De BGT moet dan landsdekkend gereed zijn: alle bronhouders moeten hun informatie aangeleverd hebben. De wet BGT is samen met alle andere belangrijke documenten over de BGT te vinden tussen de BGT Documentatie